Στεγάνωση φυτεμένου δώματος με επαλειφόμενο πολυουρεθανικό-ασφαλτικό ISOFLEX-PU 560 BT, δύο συστατικών

Στεγάνωση φυτεμένου δώματος με επαλειφόμενο πολυουρεθανικό-ασφαλτικό ISOFLEX-PU 560 BT, δύο συστατικών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ISOFLEX-PU 560 BT Πολυουρεθανικό-ασφαλτικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό δύο συστατικών

PRIMER-PU 100 Πολυουρεθανικό αστάρι ενός συστατικού

PRIMER-PU 140 Πολυουρεθανικό αστάρι δύο συστατικών για υγρά υποστρώματα

DELTA-FLORAXX TOP Αποστραγγιστική μεμβράνη

DUROCRET-PLUS Ρητινούχο, ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

SCREED-100 Επιπεδωτικό τσιμεντοκονίαμα για γέμισμα δαπέδων

FLEX PU-30 S Πολυουρεθανική μαστίχη

FLEX PU-50 S Πολυουρεθανική μαστίχη

 

Ι. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Όταν επιλέγεται η λύση του φυτεμένου δώματος, όπου η στεγανωτική στρώση βρίσκεται κάτω από το σύστημα φύτευσης-αποστράγγισης, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η ανθεκτικότητα της στεγάνωσης σε παραμένουσα υγρασία η οποία εγκλωβίζεται μεταξύ του συστήματος και της στεγάνωσης. Ακόμη, το στεγανωτικό υλικό θα πρέπει να έχει άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα, ελαστικότητα, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο.

 

ΙΙ. ΛΥΣΗ

Τις παραπάνω απαιτήσεις καλύπτει πλήρως το πολυουρεθανικό-ασφαλτικό επαλειφόμενο στεγανωτικό δύο συστατικών, ISOFLEX-PU 560 BT. Η καινοτόμα σύνθεση του πολυουρεθανικού-ασφαλτικού επαλειφόμενου στεγανωτικού δύο συστατικών, ISOFLEX-PU 560 BT, του προσδίδει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθιστώντας το ιδανικό για στεγάνωση σε πλήθος εφαρμογών.

Σχηματίζει μία ενιαία στεγανή μεμβράνη, με υψηλή ελαστικότητα και εξαιρετικές μηχανικές και χημικές αντοχές, χωρίς αρμούς και ενώσεις. Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες, όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, ασφαλτικές επαλείψεις, χαλύβδινες επιφάνειες κ.λπ. Επιπλέον, είναι ευκολόχρηστο με αναλογία ανάμιξης των δύο συστατικών, 1:1 (κατ’ όγκο).

 

ΙΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία υποστρώματος

Γενικά, το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες, λίπη κ.λπ. και να υπάρχουν κλίσεις.

Τοπικές αποκαταστάσεις ή επιδιορθώσεις στοιχείων του δώματος (σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, κ.λπ.) γίνονται με το ρητινούχο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα τύπου PCC R3, DUROCRET-PLUS.

 

Αστάρωμα της επιφάνειας με το πολυουρεθανικό αστάρι PRIMER-PU 100

Στην καθαρή και στεγνή επιφάνεια του σκυροδέματος (περιεχόμενη υγρασία < 4%), αφού έχουν στεγνώσει τα υλικά που πιθανώς έχουν χρησιμοποιηθεί για την εξομάλυνση του υποστρώματος, γίνεται επάλειψη με το πολυουρεθανικό αστάρι ενός συστατικού PRIMER-PU 100. Η εφαρμογή του ασταριού γίνεται ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια με βούρτσα, ρολό ή ψεκασμό.

Κατανάλωση πολυουρεθανικού ασταριού PRIMER-PU 100: 200-300 g/m²

Σε περίπτωση που το υπόστρωμα έχει περιεχόμενη υγρασία > 4%, εφαρμόζεται το PRIMER-PU 140 ένα πολυουρεθανικό αστάρι δύο συστατικών για επιφάνειες με υψηλή υγρασία αντί του πολυουρεθανικού ασταριού PRIMER-PU 100.

Κατανάλωση PRIMER-PU 140: 200-250 g/m².

Ρωγμές του υποστρώματος (εύρους > 1 mm) πρέπει αρχικά να ασταρώνονται τοπικά και να σφραγίζονται με τις πολυουρεθανικές μαστίχες FLEX PU-30 S ή FLEX PU-50 S. Σε ρωγμές εύρους < 1 mm δεν απαιτείται η σφράγιση.

 

Εφαρμογή του πολυουρεθανικού-ασφαλτικού επαλειφόμενου, στεγανωτικού δύο συστατικών, ISOFLEX-PU 560 BT

Το πολυουρεθανικό-ασφαλτικό επαλειφόμενο στεγανωτικό, ISOFLEX-PU 560 BT είναι ένα προϊόν δύο συστατικών. Τα συστατικά Α (πολυουρεθανική ρητίνη) και Β (άσφαλτος) είναι συσκευασμένα σε ξεχωριστά δοχεία. Αναμιγνύουμε ίσους όγκους από τα δύο συστατικά σε ένα καθαρό δοχείο. Η ανάμιξη των δύο συστατικών γίνεται για περίπου 3 λεπτά με δράπανο χαμηλών στροφών (300 στρ./ λεπτό). Είναι σημαντικό η ανάδευση να γίνεται στα τοιχώματα και στον πυθμένα του δοχείου.

Το ISOFLEX-PU 560 BT εφαρμόζεται με βούρτσα, ρολό ή σπάτουλα 2-3 ώρες μετά την εφαρμογή του πολυουρεθανικού ασταριού PRIMER-PU 100 και όσο η επιφάνεια είναι ακόμη λίγο κολλώδης.

Κατανάλωση: περίπου 1,5 l/m², ανάλογα με το υπόστρωμα.

 

Διάστρωση Γεωυφάσματος

Επάνω στην στεγανωτική στρώση του πολυουρεθανικού-ασφαλτικού επαλειφόμενου, ISOFLEX-PU 560 BT και αφού εκείνο έχει στεγνώσει πλήρως, γίνεται διάστρωση γεωυφάσματος πολυπροπυλενίου μη υφαντού, βάρους 125g/m², με αλληλοεπικάλυψη των ρολών του γεωυφάσματος κατά 10 cm. Η στρώση αυτή χρησιμοποιείται για προστασία του υποστρώματος από τραυματισμούς και για καλύτερο αερισμό του συστήματος.

 

Εφαρμογή αποστραγγιστικής μεμβράνης τύπου DELTA-FLORAXX TOP

Ακολουθεί η τοποθέτηση-διάστρωση της πολυστρωματικής αποστραγγιστικής μεμβράνης DELTA-FLORAXX TOP από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE), πάχους 0,6 mm. Η μεμβράνη αυτή αποτελείται από οκταγωνικές κωνικές προεξοχές ύψους 20mm και επικολλημένο γεωύφασμα (φίλτρο) από πολυπροπυλένιο βάρους 100g/m². Το υλικό είναι πιστοποιημένο με την σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο DINEN 13252 (αναφορά δοκιμών TBU 1.1/13525/0580.0.1-2009) και συμμορφώνεται με τους γερμανικούς κανονισμούς FLL για τα φυτεμένα δώματα.

Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • Αντοχή σε θλίψη: 200 kN/m²
  • Κενό αέρος: 14 l/m²
  • Αποθήκευση νερού: 7 l/m²
  • Θερμοκρασιακή αντοχή: -30ºC έως +80ºC

Τα ρολά της αποστραγγιστικής μεμβράνης μπορούν να συρραφτούν μεταξύ τους με τους ειδικούς συνδετήρες που περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

Προκειμένου να προστατευτεί το παραπάνω σύστημα υλικών του φυτεμένου δώματος από την είσοδο υλικών κατά το γέμισμα με χώμα, τοποθετούνται με μηχανική στερέωση στο άνω άκρο της αποστραγγιστικής μεμβράνης ειδικοί πήχεις από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας. Η τοποθέτηση του χώματος και της φύτευσης μπορεί να γίνει αμέσως μετά την τοποθέτηση της αποστραγγιστικής μεμβράνης από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, DELTA-FLORAXX TOP.

 

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια εφαρμογής και σκλήρυνσης των υλικών πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5ºC και +35ºC.
  • Τα εργαλεία καθαρίζονται με το ειδικό διαλυτικό για πολυουρεθανικές βαφές SM-16, όσο ISOFLEX-PU 560 BT είναι ακόμα νωπό.
  • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.