Στεγάνωση συμβατικού δώματος με επαλειφόμενη πολυουρεθανική επίστρωση

Στεγάνωση συμβατικού δώματος με επαλειφόμενη πολυουρεθανική επίστρωση

Στεγάνωση συμβατικού δώματος με επαλειφόμενη πολυουρεθανική επίστρωση και οπλισμό πολυεστερικού υφάσματος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ISOFLEX-PU 500 Πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό ταρατσών ενός συστατικού

PRIMER-PU 100 Πολυουρεθανικό αστάρι ενός συστατικού

PRIMER-PU 140 Πολυουρεθανικό αστάρι δύο συστατικών για υγρά υποστρώματα

DUROCRET-PLUS Ρητινούχο, ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

SCREED-100 Επιπεδωτικό τσιμεντοκονίαμα για γέμισμα δαπέδων

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ 60 g/m² Πολυεστερικό ύφασμα για την ενίσχυση στεγανωτικών στρώσεων

FLEX PU-30 S/FLEX PU-50 S Πολυουρεθανικές μαστίχες

ACCELERATOR 5000 Επιταχυντής πήξης του ISOFLEX-PU 500

 

Ι. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η στεγάνωση των δωμάτων, είτε γίνεται κατά την κατασκευή ενός κτιρίου είτε εκ των υστέρων, θα πρέπει εκτός από την εξασφάλιση της πλήρους στεγανότητάς τους, να παρουσιάζει ιδιαίτερες αντοχές στις καιρικές επιδράσεις, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο, ελαστικότητα και καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα.

ΙΙ. ΛΥΣΗ

Τις παραπάνω απαιτήσεις καλύπτει πλήρως το επαλειφόμενο πολυουρεθανικό στεγανωτικό ενός συστατικού, ISOFLEX-PU 500. Διαθέτει άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα, υψηλή ελαστικότητα, μεγάλη αντοχή στις καιρικές επιδράσεις και ανθεκτικότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία. Παρουσιάζει υψηλή ανθεκτικότητα στα λιμνάζοντα νερά με αποτέλεσμα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ταράτσες χωρίς ιδιαίτερα καλές κλίσεις. Παρέχει απλή, σίγουρη και εύκολη λύση σε δύσκολα σημεία στεγανοποίησης (π.χ. γωνίες, ακμές, ενώσεις με ταρατσομόλυβα κλπ.).

Δημιουργεί μία συνεχή, ελαστική μεμβράνη, με εξαιρετικές μηχανικές αντοχές, χωρίς αρμούς ή ενώσεις και χρησιμοποιείται τόσο για καθολική στεγάνωση επιφανειών δωμάτων όσο και για τοπική στεγάνωση ρωγμών.

Εφαρμόζεται σε όλα τα συνηθισμένα υποστρώματα των δωμάτων, όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, μωσαϊκό, κλπ.

 

ΙΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία υποστρώματος

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό (περιεχόμενη υγρασία < 4%) και απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες, λίπη κλπ.

Τοπικές αποκαταστάσεις ή επιδιορθώσεις στοιχείων του δώματος (σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, κ.λπ.) γίνονται με το ρητινούχο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα τύπου PCC R3, DUROCRET-PLUS. Σε περίπτωση ανάγκης γεμίσματος ή διαμόρφωσης καθολικής στρώσης κλίσεων χρησιμοποιείται το έτοιμο τσιμεντοκονίαμα δαπέδων SCREED-100.

 

Αστάρωμα της επιφάνειας

Στην καθαρή και στεγνή επιφάνεια του σκυροδέματος (περιεχόμενη υγρασία < 4%), αφού έχουν στεγνώσει τα υλικά που πιθανώς έχουν χρησιμοποιηθεί για την εξομάλυνση του υποστρώματος, γίνεται επάλειψη με το πολυουρεθανικό αστάρι ενός συστατικού, PRIMER-PU 100. Η εφαρμογή του ασταριού γίνεται ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια με βούρτσα, ρολό ή ψεκασμό.

Κατανάλωση πολυουρεθανικού ασταριού PRIMER-PU 100: 200-300 g/m².

Σε περίπτωση που το υπόστρωμα έχει περιεχόμενη υγρασία > 4%, εφαρμόζεται το PRIMER-PU 140 ένα πολυουρεθανικό αστάρι δύο συστατικών για επιφάνειες με υψηλή υγρασία αντί του πολυουρεθανικού ασταριού PRIMER-PU 100.

Κατανάλωση PRIMER-PU 140: 200-250 g/m².

Εφαρμογή του πολυουρεθανικού επαλειφόμενου στεγανωτικού ταρατσών, ISOFLEX-PU 500

Καθολική στεγάνωση της επιφάνειας

Πριν την εφαρμογή, συνιστάται να γίνει ελαφριά ανάδευση του ISOFLEX-PU 500, ώστε να επιτευχθεί ομοιογενές μίγμα. Υπερβολική ανάδευση πρέπει να αποφεύγεται, για τον κίνδυνο εγκλωβισμού αέρα. Το ISOFLEX-PU 500 επαλείφεται με βούρτσα ή ρολό σε δύο στρώσεις. Η πρώτη στρώση γίνεται 2-3 ώρες μετά την εφαρμογή του ασταριού PRIMER-PU 100 και όσο η επιφάνεια είναι ακόμα λίγο κολλώδης. Η δεύτερη στρώση γίνεται σταυρωτά σε σχέση με την πρώτη μετά από 8-24 ώρες,αναλόγως των καιρικών συνθηκών.

Κατανάλωση: περίπου 1,0-1,5 kg/m², ανάλογα με το υπόστρωμα.

Κατά μήκος των γωνιών στη συμβολή του δώματος με τα κατακόρυφα στοιχεία (στηθαίο, απόληξη κλιμακοστασίου κλπ.), ενώσεις σωληνώσεων, εξαερισμών, μεταλλικών στοιχείων κτλ. συνιστάται η ενίσχυση του ISOFLEX-PU 500 με το πολυεστερικό ύφασμα . Αφού “τραβήξει” το πολυουρεθανικό αστάρι PRIMER-PU 100 (περίπου 2-3 ώρες), γίνεται μια επάλειψη με το πολυουρεθανικό επαλειφόμενο, στεγανωτικό ταρατσών, ISOFLEX-PU 500 κατά μήκος των συμβολών και όσο αυτή είναι ακόμη νωπή, τοποθετείται η λωρίδα του πολυεστερικού υφάσματος (60g/m²) πλάτους 10 cm. Μετά από 8-24 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών ακολουθεί η δεύτερη επάλειψη με το πολυουρεθανικό επαλειφόμενο, στεγανωτικό ταρατσών, ISOFLEX-PU 500. Μετά από 8-24 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών ακολουθεί και τρίτη στρώση.

Συνολική κατανάλωση πολυουρεθανικού, επαλειφόμενου, στεγανωτικού σε συνδυασμό με το πολυεστερικό ύφασμα, ISOFLEX-PU 500: 2,0-2,25 kg/m², ανάλογα με το υπόστρωμα.

 

Α) Περίπτωση ύπαρξης μεμονωμένων ρωγμών στο υπόστρωμα:

Αφού «τραβήξει» το πολυουρεθανικό αστάρι PRIMER-PU 100 (περίπου 2-3 ώρες), γίνεται μια επάλειψη με το πολυουρεθανικό επαλειφόμενο, στεγανωτικό ταρατσών, ISOFLEX-PU 500 κατά μήκος των ρωγμών και όσο αυτή είναι ακόμη νωπή, τοποθετείται η λωρίδα του πολυεστερικού υφάσματος (60g/m²) πλάτους 10 cm. Στην υπόλοιπη επιφάνεια εφαρμόζεται καθολικά το ISOFLEX-PU 500 σε μια στρώση. Μετά από 8-24 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών ακολουθεί η δεύτερη καθολική επάλειψη με το πολυουρεθανικό επαλειφόμενο, στεγανωτικό ταρατσών, ISOFLEX-PU 500. Μετά από 8-24 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών ακολουθεί και τρίτη στρώση στα σημεία όπου έχει τοποθετηθεί οπλισμός για την πλήρη κάλυψη του.

Ρωγμές του υποστρώματος (εύρους > 1 mm) πρέπει αρχικά να ασταρώνονται τοπικά και να σφραγίζονται με τις πολυουρεθανικές μαστίχες FLEX PU-30 S ή FLEX PU-50 S. Σε ρωγμές εύρους < 1 mm δεν απαιτείται η σφράγιση.

Η ενίσχυση του ISOFLEX-PU 500 με το πολυεστερικό ύφασμα συνιστάται και κατά μήκος των γωνιών στη συμβολή του δώματος με τα κατακόρυφα στοιχεία (στηθαίο, απόληξη κλιμακοστασίου κλπ.), ενώσεις σωληνώσεων, εξαερισμών, μεταλλικών στοιχείων κτλ.

Το ISOFLEX-PU 500 θα μπορούσε να εφαρμοστεί και με την προσθήκη του ACCELERATOR 5000 (Κατανάλωση: 6% κατά βάρος του ISOFLEX-PU 500). Το ACCELERATOR-5000 είναι ειδικός επιταχυντής πήξης του ISOFLEX-PU 500 που επιτρέπει την εφαρμογή του σε χαμηλές θερμοκρασίες ή σε παχύτερα στρώματα. Επίσης, αυξάνει την θιξοτροπία και τη μηχανική αντοχή του ISOFLEX-PU 500.

Συνολική κατανάλωση πολυουρεθανικού, επαλειφόμενου, στεγανωτικού ταρατσών, ISOFLEX-PU 500: 1,0-1,5 kg/m², ανάλογα με το υπόστρωμα.

 

Β) Περίπτωση ύπαρξης πυκνών πολλαπλών ρωγμών στο υπόστρωμα:

Αφού «τραβήξει» το πολυουρεθανικό αστάρι PRIMER-PU 100 (περίπου 2-3 ώρες), ακολουθεί ο καθολικός οπλισμός της μεμβράνης του πολυουρεθανικού, επαλειφόμενου, στεγανωτικού ταρατσών, ISOFLEX-PU 500 με λωρίδες πολυεστερικού υφάσματος 60 g/m² πλάτους 100 cm, οι οποίες αλληλοεπικαλύπτονται κατά 5-10 cm. Γίνεται η επάλειψη της πρώτης στρώσης του πολυουρεθανικού, επαλειφόμενου, στεγανωτικού ταρατσών, ISOFLEX-PU 500 σε πλάτος όσο και του οπλισμού και όσο αυτή είναι ακόμη νωπή, τοποθετείται η λωρίδα πολυεστερικού υφάσματος.

Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζεται η εφαρμογή στην υπόλοιπη επιφάνεια. Μετά το στέγνωμα της στρώσης αυτής μετά από 8-24 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών ακολουθούν 2 καθολικές επαλείψεις με το πολυουρεθανικό επαλειφόμενο, στεγανωτικό ταρατσών, ISOFLEX-PU 500, σε όλη την επιφάνεια του δώματος που καλύπτουν πλήρως τον οπλισμό. Η δεύτερη επάλειψη ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη μετά από 8-24 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών.

Το ISOFLEX-PU 500 θα μπορούσε να εφαρμοστεί και με την προσθήκη του ACCELERATOR 5000 (Κατανάλωση: 6% κατά βάρος του ISOFLEX-PU 500). Το ACCELERATOR-5000 είναι ειδικός επιταχυντής πήξης του ISOFLEX-PU 500 που επιτρέπει την εφαρμογή του σε χαμηλές θερμοκρασίες ή σε παχύτερα στρώματα. Επίσης, αυξάνει την θιξοτροπία και τη μηχανική αντοχή του ISOFLEX-PU 500.

Συνολική κατανάλωση πολυουρεθανικού, επαλειφόμενου, στεγανωτικού, ISOFLEX-PU 500: 2,0-2,25 kg/m², ανάλογα με το υπόστρωμα.

Η στεγάνωση επεκτείνεται και στις κατακόρυφες επιφάνειες (περιμετρικό στηθαίο, απόληξη κλιμακοστασίου κλπ.) σε ύψος τουλάχιστον 15-20 cm, προκειμένου να διαμορφώνεται μία στεγανολεκάνη.

Ρωγμές του υποστρώματος (εύρους > 1 mm) πρέπει αρχικά να ασταρώνονται τοπικά και να σφραγίζονται με τις πολυουρεθανικές μαστίχες FLEX PU-30 S ή FLEX PU-50 S. Σε ρωγμές εύρους < 1 mm δεν απαιτείται η σφράγιση.

Η ενίσχυση του ISOFLEX-PU 500 με το πολυεστερικό ύφασμα συνιστάται και κατά μήκος των γωνιών στη συμβολή του δώματος με τα κατακόρυφα στοιχεία (στηθαίο, απόληξη κλιμακοστασίου κλπ.), ενώσεις σωληνώσεων, εξαερισμών, μεταλλικών στοιχείων κτλ.

 

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Συνιστάται η καθολική όπλιση του ISOFLEX-PU 500 με το πολυεστερικό ύφασμα σε ολόκληρη την επιφάνεια ανεξάρτητα από την ύπαρξη ρωγμών στο υπόστρωμα.
  • Το ISOFLEX-PU 500 μπορεί να εφαρμοστεί όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 5ºC και πάνω, και η θερμοκρασία του υποστρώματος είναι τουλάχιστον 3 βαθμούς πάνω από το σημείο δρόσου. Η μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής είναι περίπου 35ºC. Οι χαμηλές θερμοκρασίες επιβραδύνουν την σκλήρυνση, ενώ η υψηλή θερμοκρασία επιταχύνει την ωρίμανση. Υψηλές τιμές υγρασίας μπορούν να επηρεάσουν το φινίρισμα της μεμβράνης.
  • Η μέγιστη κατανάλωση του ISOFLEX-PU 500 ανά στρώση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 750 g/m². Με την προσθήκη του ACCELERATOR 5000, κάθε στρώση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1,25 kg/m².
  • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.