Στεγάνωση μεταλλικής οροφής με επαλειφόμενη πολυουρεθανική επίστρωση και προστατευτική πολυουρεθανική αλειφατική βαφή

Στεγάνωση μεταλλικής οροφής με επαλειφόμενη πολυουρεθανική επίστρωση και προστατευτική πολυουρεθανική αλειφατική βαφή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ISOFLEX-PU 500 Πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό ενός συστατικού

TOPCOAT-PU 720 Αλειφατική, ελαστική, πολυουρεθανική βαφή ενός συστατικού

EPOXYCOAT-AC Αντισκωριακό εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ 60 g/m² Πολυεστερικό ύφασμα για την ενίσχυση στεγανωτικών στρώσεων

FLEX PU-30 S Πολυουρεθανική σφραγιστική μαστίχη

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία υποστρώματος

Η επιφάνεια της μεταλλικής στέγης πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή, απαλλαγμένη από υλικά που εμποδίζουν την πρόσφυση όπως σκόνες, σαθρά υλικά, λίπη, σκουριά κ.λπ. Αυτό επιτυγχάνεται με βούρτσισμα, τρίψιμο, αμμοβολή κλπ της επιφάνειας. Στη συνέχεια ακολουθεί ο καλός καθαρισμός της μεταλλικής επιφάνειας από τη σκόνη.

 

Αστάρωμα της επιφάνειας με το αντισκωριακό εποξειδικό αστάρι EPOXYCOAT-AC

Στην καθαρή και στεγνή επιφάνεια της μεταλλικής στέγης εφαρμόζεται με ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό το αντισκωριακό εποξειδικό αστάρι EPOXYCOAT-AC σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη, αλλά εντός 24 ωρών.

Κατανάλωση EPOXYCOAT-AC 100: 150-200 g/m²/στρώση.

 

Εφαρμογή του πολυουρεθανικού επαλειφόμενου, στεγανωτικού ISOFLEX-PU 500

Στα σημεία συναρμογής των λαμαρινόφυλλων, σε ενώσεις, αρμούς διαστολής καθώς και στα σημεία των βιδών στερέωσης των λαμαρινόφυλλων εφαρμόζεται η πολυουρεθανική σφραγιστική μαστίχη FLEX PU-30 S.

Αφού στεγνώσει η μαστίχη ακολουθεί η εφαρμογή του πολυουρεθανικού επαλειφόμενου, στεγανωτικού ISOFLEX-PU 500.

Το ISOFLEX-PU 500 εφαρμόζεται με ρολό ή ψεκασμό σε δύο στρώσεις. Η πρώτη στρώση γίνεται εντός 24 ωρών μετά την εφαρμογή του ασταριού EPOXYCOAT-AC. Η δεύτερη στρώση γίνεται σταυρωτά σε σχέση με την πρώτη μετά από 8-24 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών.

Σε σημεία που κρίνεται απαραίτητο (αρμοί, ενώσεις κ.λπ) μπορεί να γίνει ενίσχυση του πολυουρεθανικού επαλειφόμενου στεγανωτικού ISOFLEX-PU 500 με οπλισμό πολυεστερικού υφάσματος 60 g/m², με λωρίδες πλάτους 10 cm ή και 100 cm. Στην περίπτωση αυτή γίνεται μια επάλειψη με ISOFLEX-PU 500 στην προς ενίσχυση επιφάνεια και όσο αυτή είναι ακόμη νωπή, τοποθετείται και εγκιβωτίζεται η ταινία του πολυεστερικού υφάσματος. Μετά το στέγνωμα της στρώσης αυτής ακολουθούν 2 καθολικές επαλείψεις με ISOFLEX-PU 500, σε όλη την επιφάνεια. Η δεύτερη επάλειψη ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη.

Συνολική κατανάλωση του πολυουρεθανικού επαλειφόμενου στεγανωτικού ISOFLEX-PU 500: 1,0-1,5 kg/m², ανάλογα με το υπόστρωμα (για δύο στρώσεις).

 

Εφαρμογή του TOPCOAT-PU 720

Εφόσον έχει στεγνώσει η τελευταία στρώση του ISOFLEX-PU 500 ακολουθεί η επάλειψη ολόκληρης της επιφάνειας με την αλειφατική πολυουρεθανική βαφή TOPCOAT-PU 720. Η εφαρμογή του TOPCOAT-PU 720 γίνεται με ρολό ή ψεκασμό σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση γίνεται σταυρωτά σε σχέση με την πρώτη μετά από 4-24 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών.

Κατανάλωση TOPCOAT-PU 720: 0,12-0,25 kg/m², ανάλογα με το υπόστρωμα.

Η επίστρωση του ISOFLEX-PU 500 με TOPCOAT-PU 720 είναι εκείνη που προσδίδει στο σύστημα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, χρωματική σταθερότητα και αντοχές σε τριβή και μηχανικές καταπονήσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια εφαρμογής και σκλήρυνσης των υλικών πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5ºC και +35ºC.
  • Η μέγιστη κατανάλωση του πολυουρεθανικού, επαλειφόμενου, στεγανωτικού ταρατσών, ISOFLEX-PU 500 ανά στρώση δεν πρέπει να ξεπερνά τα 750 g/m².
  • Υπερβολική ανάδευση των ISOFLEX-PU 500 και TOPCOAT-PU 720 πρέπει να αποφεύγεται για τον κίνδυνο εγκλωβισμού αέρα.
  • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.