Στεγάνωση κερκίδων σταδίου με επαλειφόμενη πολυουρεθανική επίστρωση και τελική προστατευτική πολυουρεθανική βαφή

Στεγάνωση κερκίδων σταδίου με επαλειφόμενη πολυουρεθανική επίστρωση και τελική προστατευτική πολυουρεθανική βαφή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ISOFLEX-PU 500 Πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό ενός συστατικού

PRIMER-PU 100 Πολυουρεθανικό αστάρι ενός συστατικού

PRIMER-PU 140 Πολυουρεθανικό αστάρι δύο συστατικών για υγρά υποστρώματα

TOPCOAT-PU 720 Ελαστική πολυουρεθανική βαφή, ανεπηρέαστη από τη UV ακτινοβολία

DUROCRET-PLUS Ρητινούχο, ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

EPOXYPRIMER 500 Εποξειδικό υδατοδιαλυτό αστάρι 2 συστατικών

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ 60 g/m² Πολυεστερικό ύφασμα για την ενίσχυση στεγανωτικών στρώσεων

FLEX PU-30 S/FLEX PU-50 S/FLEX-PU 2K Πολυουρεθανικές μαστίχες

ACCELERATOR 5000 Επιταχυντής πήξης του ISOFLEX-PU 500

 

Ι. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η στεγάνωση των κερκίδων, είτε γίνεται κατά την κατασκευή ενός γηπέδου είτε εκ των υστέρων, θα πρέπει εκτός από την εξασφάλιση της πλήρους στεγανότητάς τους, να παρουσιάζει ιδιαίτερες αντοχές στις καιρικές επιδράσεις, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο, ελαστικότητα και καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα.

Εξαιτίας της συχνής χρήσης των κερκίδων από πεζούς με απαίτηση αντιολισθηρότητας αλλά και χρωματικής σταθερότητας σε βάθος χρόνου (ειδικά σε σκούρες αποχρώσεις), θα πρέπει η τελική εκτεθειμένη επιφάνεια να έχει τις απαραίτητες αντοχές στις μηχανικές καταπονήσεις και την τριβή καθώς και να διαθέτει μακροχρόνια ανθεκτικότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία.

 

ΙΙ. ΛΥΣΗ

Τις παραπάνω απαιτήσεις καλύπτει πλήρως το σύστημα πολυουρεθανικών επαλειφόμενων υλικών ISOFLEX-PU 500 και TOPCOAT-PU 720. Το ISOFLEX-PU 500 είναι ένα πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό ενός συστατικού το οποίο αποτελεί την βασική στρώση του συστήματος, ενώ το TOPCOAT-PU 720 είναι μια αλειφατική, ελαστική, πολυουρεθανική βαφή ενός συστατικού και αποτελεί την τελική εκτεθειμένη επιφάνεια του συστήματος.

Το σύστημα των δυο αυτών υλικών διαθέτει άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα, υψηλή ελαστικότητα, μεγάλη αντοχή στις καιρικές επιδράσεις και στην υπεριώδη ακτινοβολία. Δημιουργεί μία συνεχή, ελαστική μεμβράνη, με εξαιρετικές μηχανικές αντοχές, χωρίς αρμούς ή ενώσεις.

 

ΙΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία υποστρώματος

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό (περιεχόμενη υγρασία < 4%) και απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες, λίπη κλπ.

Τοπικές αποκαταστάσεις ή επιδιορθώσεις στοιχείων του δώματος (σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, κ.λπ.) γίνονται με το ρητινούχο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα τύπου PCC R3, DUROCRET-PLUS.

 

Αστάρωμα της επιφάνειας

Στην καθαρή και στεγνή επιφάνεια του σκυροδέματος (περιεχόμενη υγρασία < 4%), αφού έχουν στεγνώσει τα υλικά που πιθανώς έχουν χρησιμοποιηθεί για την εξομάλυνση του υποστρώματος, γίνεται επάλειψη με το πολυουρεθανικό αστάρι ενός συστατικού, PRIMER-PU 100. Η εφαρμογή του ασταριού γίνεται ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια με βούρτσα, ρολό ή ψεκασμό.

Κατανάλωση πολυουρεθανικού ασταριού PRIMER-PU 100: 200-300 g/m².

Σε περίπτωση που το υπόστρωμα έχει περιεχόμενη υγρασία> 4%, , εφαρμόζεται το PRIMER-PU 140 ένα πολυουρεθανικό αστάρι δύο συστατικών για επιφάνειες με υψηλή υγρασία αντί του πολυουρεθανικού ασταριού PRIMER-PU 100./p>

Κατανάλωση PRIMER-PU 140: 200-250 g/m².

 

Εφαρμογή του πολυουρεθανικού επαλειφόμενου στεγανωτικού ISOFLEX-PU 500

 

Καθολική στεγάνωση της επιφάνειας

Πριν την εφαρμογή, συνιστάται να γίνει ελαφριά ανάδευση του ISOFLEX-PU 500, ώστε να επιτευχθεί ομοιογενές μίγμα. Υπερβολική ανάδευση πρέπει να αποφεύγεται, για τον κίνδυνο εγκλωβισμού αέρα. Το ISOFLEX-PU 500 επαλείφεται με βούρτσα ή ρολό σε δύο στρώσεις. Η πρώτη στρώση γίνεται 2-3 ώρες μετά την εφαρμογή του ασταριού PRIMER-PU 100 και όσο η επιφάνεια είναι ακόμα λίγο κολλώδης. Η δεύτερη στρώση γίνεται σταυρωτά σε σχέση με την πρώτη μετά από 8-24 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών.

Κατανάλωση: περίπου 1,0-1,5 kg/m², ανάλογα με το υπόστρωμα.

Κατά μήκος των γωνιών στη συμβολή των οριζόντιων επιφανειών των κερκίδων με τα κατακόρυφα στοιχεία (π.χ. στηθαίο,ενώσεις σωληνώσεων, εξαερισμών, μεταλλικών στοιχείων κτλ) συνιστάται η ενίσχυση του ISOFLEX-PU 500 με το πολυεστερικό ύφασμα . Αφού «τραβήξει» το πολυουρεθανικό αστάρι PRIMER-PU 100 (περίπου 2-3 ώρες), γίνεται μια επάλειψη με το πολυουρεθανικό επαλειφόμενο, στεγανωτικό ISOFLEX-PU 500 κατά μήκος των ενώσεων και όσο αυτή είναι ακόμη νωπή, τοποθετείται η λωρίδα του πολυεστερικού υφάσματος (60g/m²) πλάτους 10 cm. Μετά από 8-24 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών ακολουθεί η δεύτερη επάλειψη με το πολυουρεθανικό επαλειφόμενο, στεγανωτικό ISOFLEX-PU 500. Μετά από 8-24 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών ακολουθεί και τρίτη στρώση.

Συνολική κατανάλωση πολυουρεθανικού, επαλειφόμενου, στεγανωτικού σε συνδυασμό με το πολυεστερικό ύφασμα, ISOFLEX-PU 500: 2,0-2,25 kg/m², ανάλογα με το υπόστρωμα.

Το ISOFLEX-500 θα μπορούσε να εφαρμοστεί και με την προσθήκη του ACCELERATOR-5000 (Κατανάλωση: 6% κατά βάρος του ISOFLEX-PU 500). Το ACCELERATOR-5000 είναι ειδικός επιταχυντής πήξης του ISOFLEX-PU 500 που επιτρέπει την εφαρμογή του σε χαμηλές θερμοκρασίες ή σε παχύτερα στρώματα. Επίσης, αυξάνει την θιξοτροπία και τη μηχανική αντοχή του ISOFLEX-PU 500.

 

Α) Περίπτωση ύπαρξης μεμονωμένων ρωγμών στο υπόστρωμα:

Αφού «τραβήξει» το πολυουρεθανικό αστάρι PRIMER-PU 100 (περίπου 2-3 ώρες), γίνεται μια επάλειψη με το πολυουρεθανικό επαλειφόμενο, στεγανωτικό ISOFLEX-PU 500 κατά μήκος των ρωγμών και όσο αυτή είναι ακόμη νωπή, τοποθετείται η λωρίδα του πολυεστερικού υφάσματος (60g/m²) πλάτους 10 cm. Στην υπόλοιπη επιφάνεια εφαρμόζεται καθολικά το ISOFLEX-PU 500 σε μια στρώση. Μετά από 8-24 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών ακολουθεί η δεύτερη καθολική επάλειψη με το πολυουρεθανικό επαλειφόμενο, στεγανωτικό ISOFLEX-PU 500. Μετά από 8-24 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών ακολουθεί και τρίτη στρώση στα σημεία όπου έχει τοποθετηθεί οπλισμός για την πλήρη κάλυψη του.

Ρωγμές του υποστρώματος (εύρους > 1 mm) πρέπει αρχικά να ασταρώνονται τοπικά και να σφραγίζονται με τις πολυουρεθανικές μαστίχες FLEX PU-30 S ή FLEX PU-50 S. Σε ρωγμές εύρους < 1 mm δεν απαιτείται η σφράγιση.

Το ISOFLEX-500 θα μπορούσε να εφαρμοστεί και με την προσθήκη του ACCELERATOR-5000 (Κατανάλωση: 6% κατά βάρος του ISOFLEX-PU 500). Το ACCELERATOR-5000 είναι ειδικός επιταχυντής πήξης του ISOFLEX-PU 500 που επιτρέπει την εφαρμογή του σε χαμηλές θερμοκρασίες ή σε παχύτερα στρώματα. Επίσης, αυξάνει την θιξοτροπία και τη μηχανική αντοχή του ISOFLEX-PU 500.

Συνολική κατανάλωση πολυουρεθανικού, επαλειφόμενου, στεγανωτικού ISOFLEX-PU 500: 1,0-1,5 kg/m², ανάλογα με το υπόστρωμα.

 

B) Β) Περίπτωση ύπαρξης πυκνών πολλαπλών ρωγμών στο υπόστρωμα:

Αφού «τραβήξει» το πολυουρεθανικό αστάρι PRIMER-PU 100 (περίπου 2-3 ώρες), ακολουθεί ο καθολικός οπλισμός της μεμβράνης του πολυουρεθανικού, επαλειφόμενου, στεγανωτικού ταρατσών, ISOFLEX-PU 500 με λωρίδες πολυεστερικού υφάσματος 60 g/m² πλάτους 100 cm, οι οποίες αλληλοεπικαλύπτονται κατά 5-10 cm. Γίνεται η επάλειψη της πρώτης στρώσης του πολυουρεθανικού, επαλειφόμενου, στεγανωτικού ISOFLEX-PU 500 σε πλάτος όσο και του οπλισμού και όσο αυτή είναι ακόμη νωπή, τοποθετείται η λωρίδα πολυεστερικού υφάσματος.

Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζεται η εφαρμογή στην υπόλοιπη επιφάνεια. Μετά το στέγνωμα της στρώσης αυτής μετά από 8-24 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών ακολουθούν 2 καθολικές επαλείψεις με το πολυουρεθανικό επαλειφόμενο, στεγανωτικό ISOFLEX-PU 500, σε όλη την επιφάνεια που καλύπτουν πλήρως τον οπλισμό. Η δεύτερη επάλειψη ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη μετά από 8-24 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών.

Το ISOFLEX-500 θα μπορούσε να εφαρμοστεί και με την προσθήκη του ACCELERATOR-5000 (Κατανάλωση: 6% κατά βάρος του ISOFLEX-PU 500). Το ACCELERATOR-5000 είναι ειδικός επιταχυντής πήξης του ISOFLEX-PU 500 που επιτρέπει την εφαρμογή του σε χαμηλές θερμοκρασίες ή σε παχύτερα στρώματα. Επίσης, αυξάνει την θιξοτροπία και τη μηχανική αντοχή του ISOFLEX-PU 500.

Συνολική κατανάλωση πολυουρεθανικού, επαλειφόμενου, στεγανωτικού, ISOFLEX-PU 500: 2,0-2,25 kg/m², ανάλογα με το υπόστρωμα.

Η στεγάνωση επεκτείνεται και στις κατακόρυφες επιφάνειες (περιμετρικό στηθαίο, κλπ.) σε ύψος τουλάχιστον 15-20 cm, προκειμένου να διαμορφώνεται μία στεγανολεκάνη.

Ρωγμές του υποστρώματος (εύρους > 1 mm) πρέπει αρχικά να ασταρώνονται τοπικά και να σφραγίζονται με τις πολυουρεθανικές μαστίχες FLEX PU-30 S ή FLEX PU-50 S. Σε ρωγμές εύρους < 1 mm δεν απαιτείται η σφράγιση.

 

Εφαρμογή της αλειφατικής, ελαστικής, πολυουρεθανικής βαφής ενός συστατικού, TOPCOAT-PU 720

 

Α) Δημιουργία λείας τελικής επιφάνειας στις κάθετες επιφάνειες των κερκίδων

Εφαρμογή της αλειφατικής, ελαστικής, πολυουρεθανικής βαφής ενός συστατικού, TOPCOAT-PU 720

Εφόσον έχει στεγνώσει η τελευταία στρώση του πολυουρεθανικού επαλειφόμενου, στεγανωτικού ταρατσών, ISOFLEX-PU 500 ακολουθεί η επάλειψη ολόκληρης της επιφάνειας με την αλειφατική πολυουρεθανική βαφή TOPCOAT-PU 720. Η εφαρμογή της αλειφατικής πολυουρεθανικής βαφής TOPCOAT-PU 720 γίνεται με ρολό σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση γίνεται σταυρωτά σε σχέση με την πρώτη μετά από 4-24 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών.

Κατανάλωση της αλειφατικής πολυουρεθανικής βαφής TOPCOAT-PU 720: 0,25-0,30 kg/m², ανάλογα με το υπόστρωμα.

Η επίστρωση του πολυουρεθανικού επαλειφόμενου, στεγανωτικού, ISOFLEX-PU 500 με την αλειφατική πολυουρεθανική βαφή TOPCOAT-PU 720 είναι εκείνη που προσδίδει στο σύστημα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, χρωματική σταθερότητα και αντοχές σε τριβή και μηχανικές καταπονήσεις.

 

Β) Δημιουργία αντιολισθηρής επιφάνειας στις οριζόντιες επιφάνειες των κερκίδων

Προκειμένου να δημιουργηθεί η απαιτούμενη αντιολισθηρότητα στην τελική επιφάνεια πρέπει να ακολουθηθεί η εξής διαδικασία: Στην τελευταία καθολική στρώση του πολυουρεθανικού επαλειφόμενου, στεγανωτικού ISOFLEX-PU 500 και όσο ακόμη είναι νωπή, γίνεται επίπαση με χαλαζιακή άμμο, κοκκομετρίας 0,3 – 0,8 mm . Η χαλαζιακή άμμος θα πρέπει να είναι τελείως στεγνή. Μετά την σκλήρυνση του πολυουρεθανικού επαλειφόμενου ISOFLEX-PU 500, οι μη επικολλημένοι κόκκοι απομακρύνονται με σκούπα υψηλής απορροφητικότητας.

Κατανάλωση χαλαζιακής άμμου: περίπου 2,5-3,0 kg/m².

Εφαρμογή της αλειφατικής, ελαστικής, πολυουρεθανικής βαφής ενός συστατικού, TOPCOAT-PU 720 720

Εφόσον έχει στεγνώσει η τελευταία στρώση του πολυουρεθανικού επαλειφόμενου, στεγανωτικού ISOFLEX-PU 500 και έχουν απομακρυνθεί οι μη επικολλημένοι κόκκοι της χαλαζιακής άμμου, ακολουθεί η επάλειψη ολόκληρης της επιφάνειας με την αλειφατική πολυουρεθανική βαφή TOPCOAT-PU 720. Η εφαρμογή της αλειφατικής πολυουρεθανικής βαφής TOPCOAT-PU 720 γίνεται με ρολό σε δύο ή τρεις στρώσεις. Κάθε επόμενη στρώση γίνεται σταυρωτά σε σχέση με την προηγούμενη μετά από 4-24 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών.

Κατανάλωση της αλειφατικής πολυουρεθανικής βαφής TOPCOAT-PU 720: 0,40-0,45 kg/m², ανάλογα με το υπόστρωμα.

Η επίστρωση του πολυουρεθανικού επαλειφόμενου, στεγανωτικού, ISOFLEX-PU 500 με την αλειφατική πολυουρεθανική βαφή TOPCOAT-PU 720 είναι εκείνη που προσδίδει στο σύστημα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, χρωματική σταθερότητα και αντοχές σε τριβή και μηχανικές καταπονήσεις.

 

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Το ISOFLEX-PU 500 μπορεί να εφαρμοστεί όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 5ºC και πάνω, και η θερμοκρασία του υποστρώματος είναι τουλάχιστον 3 βαθμούς πάνω από το σημείο δρόσου. Η μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής είναι περίπου 35ºC. Οι χαμηλές θερμοκρασίες επιβραδύνουν την σκλήρυνση, ενώ η υψηλή θερμοκρασία επιταχύνει την ωρίμανση. Υψηλές τιμές υγρασίας μπορούν να επηρεάσουν το φινίρισμα της μεμβράνης.
  • Η μέγιστη κατανάλωση του ISOFLEX-PU 500 ανά στρώση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 750 g/m². Με την προσθήκη του ACCELERATOR-5000, κάθε στρώση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1,25 kg/m².
  • Η FLEX PU-50 S είναι κατάλληλη για πλάτος αρμού έως 2,5-3 cm. FLEX PU-30 S είναι κατάλληλη για πλάτος αρμού έως 5 cm.Η FLEX-PU 2K είναι κατάλληλη για πλάτος αρμού έως 10cm.
  • Κατά την διάρκεια εγκατάστασης των καθισμάτων κρίνεται αναγκαίο να σφραγιστούν οι τρύπες τοποθέτησης με την FLEX PU-50 S και όσο είναι ακόμα νωπή να εισαχθούν τα πλαστικά εξαρτήματα τύπου ούπατ και οι βίδες.
  • Υπερβολική ανάδευση των πολυουρεθανικών επαλειφόμενων, στεγανωτικών ταρατσών ISOFLEX-PU 500 και των αλειφατικών πολυουρεθανικών βαφών TOPCOAT-PU 720 πρέπει να αποφεύγεται για τον κίνδυνο εγκλωβισμού αέρα.
  • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.