Στεγάνωση καταστρώματος γέφυρας από σκυρόδεμα

Στεγάνωση καταστρώματος γέφυρας από σκυρόδεμα
ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ISOFLEX-PU 500 Πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό ταρατσών ενός συστατικού

PRIMER-PU 100 Πολυουρεθανικό αστάρι ενός συστατικού

PRIMER-PU 140 Πολυουρεθανικό αστάρι δυο συστατικών για επιφάνειες με υψηλή υγρασία

DUROCRET-PLUS Ρητινούχο, ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

FLEX PU-30 S/FLEX PU-2K Πολυουρεθανικές σφραγιστικές μαστίχες

ACCELERATOR 5000 Επιταχυντής πήξης του ISOFLEX-PU 500

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία υποστρώματος

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό (περιεκτικότητα σε υγρασία <4%) και απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες, λίπη, κλπ.

Τοπικές αποκαταστάσεις ή επιδιορθώσεις του υποστρώματος (σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίαμα, κλπ.) γίνονται με το ρητινούχο, ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα (τύπου PCC R3), DUROCRET-PLUS.

Τυχόν ρωγμές στο υπόστρωμα πρέπει να σφραγίζονται με τα πολυουρεθανικά στεγανωτικά υλικά FLEX PU-30 S ή FLEX PU-2K.

 

Αστάρωμα επιφάνειας

Το πολυουρεθανικό αστάρι ενός συστατικού PRIMER-PU 100 εφαρμόζεται στην καθαρή, στεγνή επιφάνεια σκυροδέματος (περιεχόμενη υγρασία < 4%), εφόσον τα υλικά που μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί για την εξομάλυνση του υποστρώματος, έχουν στεγνώσει. Το αστάρι εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια με μια βούρτσα, ρολό ή με ψεκασμό.

Κατανάλωση πολυουρεθανικού ασταριού PRIMER-PU 100: 200-300 g/m².

Σε περίπτωση που το υπόστρωμα έχει περιεχόμενη υγρασία > 4%, το PRIMER-PU 140, εφαρμόζεται ένα πολυουρεθανικό αστάρι δύο συστατικών για επιφάνειες με υψηλή υγρασία αντί του πολυουρεθανικού ασταριού PRIMER-PU 100.

Κατανάλωση PRIMER-PU 140: 200-250 g/m².

 

Εφαρμογή του επαλειφόμενου, πολυουρεθανικού στεγανωτικού ISOFLEX-PU 500

Το επαλειφόμενο πολυουρεθανικό στεγανωτικό ISOFLEX-PU 500 εφαρμόζεται με ρολό ή πιστόλι airless σε τρεις στρώσεις. Η πρώτη στρώση εφαρμόζεται 2 με 3 ώρες μετά την εφαρμογή του πολυουρεθανικού ασταριού PRIMER-PU 100 και ενώ η επιφάνεια είναι ελαφρώς κολλώδης. Η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται σταυρωτά προς την πρώτη σε διαφορετικό χρώμα ώστε να μπορεί να ελεγχθεί, μετά από 8-24 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Μετά από 8-24 ώρες εφαρμόζεται η τρίτη στρώση και ενώ είναι ακόμη υγρή, γίνεται επίπαση χαλαζιακής άμμου (0,4-0,8mm), προκειμένου να δημιουργηθεί μια τελική αντιολισθητική επιφάνεια.

Το ISOFLEX-PU 500 θα μπορούσε να εφαρμοστεί και με την προσθήκη του ACCELERATOR 5000. Το ACCELERATOR 5000 είναι ειδικός επιταχυντής πήξης του ISOFLEX-PU 500 που επιτρέπει την εφαρμογή του σε χαμηλές θερμοκρασίες ή σε παχύτερα στρώματα. Επίσης, αυξάνει την θιξοτροπία και τη μηχανική αντοχή του ISOFLEX-PU 500.

Συνολική κατανάλωση του επαλειφόμενου πολυουρεθανικού στεγανωτικού, ISOFLEX-PU 500: 2,3-2,5 kg/m², ανάλογα με το υπόστρωμα.

Μετά από 7 ημέρες, το ασφαλτικό σκυρόδεμα θα μπορούσε να εφαρμοστεί πάνω από τη σκληρυμένη μεμβράνη ISOFLEX-PU 500.

Η σκληρυμένη στρώση του επαλειφόμενου πολυουρεθανικού στεγανωτικού ISOFLEX-PU 500 προσφέρει ένα κατάλληλο υπόστρωμα για την πρόσφυση του ασφαλτικού σκυροδέματος. Θα πρέπει να αποφεύγονται ασφαλτικά διαλύματα με βενζίνη κλπ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Το ISOFLEX-PU 500 μπορεί να εφαρμοστεί όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 5ºC και πάνω, και η θερμοκρασία του υποστρώματος είναι τουλάχιστον 3 βαθμούς πάνω από το σημείο δρόσου. Η μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής είναι περίπου 35ºC. Οι χαμηλές θερμοκρασίες επιβραδύνουν την σκλήρυνση, ενώ η υψηλή θερμοκρασία επιταχύνει την ωρίμανση. Υψηλές τιμές υγρασίας μπορούν να επηρεάσουν το φινίρισμα της μεμβράνης.
  • Η μέγιστη κατανάλωση του ISOFLEX-PU 500 ανά στρώση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 750 g/m². Με την προσθήκη του ACCELERATOR 5000, κάθε στρώση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1,25 kg/m².
  • Τυχόν ερπυσμός του ασφαλτικού σκυροδέματος κανονικά οφείλεται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά της ασφάλτου (σημείο μάλθωσης) και δεν σχετίζεται με την πρόσφυση της πολυουρεθανικής μεμβράνης.
  • Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.
  • Συμβουλευτείτε τα τεχνικά φυλλάδια των προϊόντων για σωστή εφαρμογή.