Στεγάνωση υγρών εσωτερικών χώρων με επαλειφόμενο πολυουρεθανικό ISOFLEX-PU 550 & επικάλυψη με πλακίδια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ISOFLEX-PU 550 Πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες

DUROFLOOR-PSF Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ 60 g/m² Πολυεστερικό ύφασμα για την ενίσχυση στεγανωτικών στρώσεων

FLEX PU-30 S/FLEX PU-50 S Πολυουρεθανικές μαστίχες

 

Ι. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι εσωτερικοί χώροι που βρίσκονται υπό την επίδραση μόνιμης υγρασίας, όπως επαγγελματικές κουζίνες, μπάνια, λουτρά, κ.λπ., πρέπει να στεγανώνονται, ώστε να μην παρουσιάζεται διαρροή νερού υπό μορφή υγρασίας σε γειτονικούς χώρους.

Μία τέτοια στεγάνωση διαμορφώνεται συνήθως πίσω από τα πλακίδια, με τα οποία ως επί το πλείστον επενδύονται οι επιφάνειες των υγρών χώρων. Πρωταρχική απαίτηση για τη στεγάνωση αποτελεί η αντοχή σε μόνιμη υγρασία καθώς και η ανθεκτικότητα και η αξιοπιστία στο χρόνο, διότι μεταγενέστερη επέμβαση επιδιόρθωσης της στεγανωτικής στρώσης είναι δύσκολη και δαπανηρή.

 

ΙΙ. ΛΥΣΗ

Το πολυουρεθανικό επαλειφόμενο δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες, ISOFLEX-PU 550 αποτελεί ιδανική λύση για τη στεγάνωση επιφανειών σε χώρους που παρουσιάζουν μόνιμη υγρασία. Πρόκειται για ένα πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό, δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες, το οποίο παρέχει πλήρη στεγανότητα. Είναι ιδανικό για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, καθώς δεν περιέχει διαλύτες και είναι σχεδόν άοσμο.

Δημιουργεί μια ενιαία μεμβράνη χωρίς αρμούς και ενώσεις, με εξαιρετικές μηχανικές, χημικές και θερμικές αντοχές και με μόνιμη ελαστικότητα σε θερμοκρασίες μεταξύ -40ºC και +90ºC.

Έχει πιστοποιηθεί με τη σήμανση CE, ως προϊόν προστασίας επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2. Προσφύεται άριστα σε διάφορες επιφάνειες, όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, ξύλο κ.λπ., καθώς και σε παλιές στεγανωτικές στρώσεις. Το πολυουρεθανικό επαλειφόμενο δύο συστατικών, ISOFLEX-PU 550 είναι πιστοποιημένο ως σφραγιστικό για χρήση κάτω από κεραμικά πλακίδια συγκολλημένα με κόλλες, σύμφωνα με το πρότυπο EN 14891.

 

ΙΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία υποστρώματος

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό (περιεχόμενη υγρασία < 4%) και απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες, λίπη κλπ.

Τοπικές αποκαταστάσεις ή επιδιορθώσεις στοιχείων του δώματος (σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, κ.λπ.) γίνονται με το ρητινούχο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα τύπου PCC R3, DUROCRET-PLUS. Σε περίπτωση ανάγκης γεμίσματος ή διαμόρφωσης καθολικής στρώσης κλίσεων χρησιμοποιείται το έτοιμο τσιμεντοκονίαμα δαπέδων SCREED-100.

 

Αστάρωμα της επιφάνειας

Στην καθαρή και στεγνή επιφάνεια του σκυροδέματος (περιεχόμενη υγρασία < 4%), αφού έχουν στεγνώσει τα υλικά που πιθανώς έχουν χρησιμοποιηθεί για την εξομάλυνση του υποστρώματος, γίνεται επάλειψη με το εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών χωρίς διαλύτες DUROFLOOR-PSF. Η εφαρμογή του ασταριού γίνεται ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια με βούρτσα ή ρολό

Κατανάλωση εποξειδικού ασταριού DUROFLOOR-PSF: 200-300 g/m².

Εφαρμογή του πολυουρεθανικού επαλειφόμενου δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες, ISOFLEX-PU 550

Καθολική στεγάνωση της επιφάνειας

Το πολυουρεθανικό επαλειφόμενο δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες, ISOFLEX-PU 550 είναι ένα προϊόν δύο συστατικών. Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) είναι συσκευασμένα σε δοχεία με προκαθορισμένη αναλογία ανάμιξης. Αρχικά, αναμιγνύεται μόνο του το συστατικό Α. Στη συνέχεια, το συστατικό Β προστίθεται πλήρως μέσα στο συστατικό Α και τα δύο συστατικά αναμιγνύονται για περίπου 3 λεπτά με δράπανο χαμηλών στροφών (300 στρ./λεπτό). Είναι σημαντικό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώματα και στο πυθμένα του δοχείου, προκειμένου ο σκληρυντής να κατανεμηθεί ομοιόμορφα.

Αφού στεγνώσει το εποξειδικό αστάρι DUROFLOOR-PSF, γίνεται μια επάλειψη με το πολυουρεθανικό επαλειφόμενο, στεγανωτικό, ISOFLEX-PU 550 με βούρτσα ή ρολό. Η δεύτερη στρώση γίνεται σταυρωτά σε σχέση με την πρώτη μετά από 8-24 ώρες, αναλόγως των συνθηκών./p>

Κατανάλωση: περίπου 1,0-1,5 kg/m², ανάλογα με το υπόστρωμα.

 

Α) Περίπτωση ύπαρξης μεμονωμένων ρωγμών στο υπόστρωμα:

Εφαρμογή του ISOFLEX-PU 550

Αφού στεγνώσει το εποξειδικό αστάρι DUROFLOOR-PSF, γίνεται μια επάλειψη με το πολυουρεθανικό επαλειφόμενο, στεγανωτικό, ISOFLEX-PU 550 κατά μήκος των ρωγμών και όσο αυτή είναι ακόμη νωπή, τοποθετείται η λωρίδα του πολυεστερικού υφάσματος (60 g/m²) πλάτους 10 cm. Στην υπόλοιπη επιφάνεια εφαρμόζεται καθολικά το ISOFLEX-PU 550 σε μια στρώση. Μετά από 8-24 ώρες, αναλόγως των συνθηκών ακολουθεί η δεύτερη καθολική επάλειψη με το πολυουρεθανικό επαλειφόμενο, στεγανωτικό ταρατσών, ISOFLEX-PU 550. Μετά από 8-24 ώρες, αναλόγως των συνθηκών ακολουθεί και τρίτη στρώση στα σημεία όπου έχει τοποθετηθεί οπλισμός για την πλήρη κάλυψη του.

Ρωγμές του υποστρώματος (εύρους > 1 mm) πρέπει αρχικά να ασταρώνονται τοπικά και να σφραγίζονται με τις πολυουρεθανικές μαστίχες FLEX PU-30 S ή FLEX PU-50 S. Σε ρωγμές εύρους < 1 mm δεν απαιτείται η σφράγιση.

Συνολική κατανάλωση πολυουρεθανικού, επαλειφόμενου, στεγανωτικού ταρατσών, ISOFLEX-PU 550: 1,0-1,5 kg/m², ανάλογα με το υπόστρωμα.

 

Β) Περίπτωση ύπαρξης πυκνών πολλαπλών ρωγμών στο υπόστρωμα:

Εφαρμογή του ISOFLEX-PU 550

Αφού στεγνώσει το εποξειδικό αστάρι DUROFLOOR-PSF, ακολουθεί ο καθολικός οπλισμός της μεμβράνης του πολυουρεθανικού, επαλειφόμενου, ISOFLEX-PU 550 με λωρίδες πολυεστερικού υφάσματος 60 g/m² πλάτους 100 cm, οι οποίες αλληλοεπικαλύπτονται κατά 5-10 cm. Γίνεται η επάλειψη της πρώτης στρώσης του πολυουρεθανικού, επαλειφόμενου, στεγανωτικού, ISOFLEX-PU 550 σε πλάτος όσο και του οπλισμού και όσο αυτή είναι ακόμη νωπή, τοποθετείται η λωρίδα πολυεστερικού υφάσματος. Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζεται η εφαρμογή στην υπόλοιπη επιφάνεια. Μετά το στέγνωμα της στρώσης αυτής μετά από 8-24 ώρες, αναλόγως των συνθηκών ακολουθούν 2 καθολικές επαλείψεις με το πολυουρεθανικό επαλειφόμενο, στεγανωτικό, ISOFLEX-PU 550, σε όλη την επιφάνεια που καλύπτουν πλήρως τον οπλισμό. Η δεύτερη επάλειψη ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη μετά από 8-24 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών.

Συνολική κατανάλωση πολυουρεθανικού, επαλειφόμενου, στεγανωτικού, ISOFLEX-PU 550: 2,0-2,25 kg/m², ανάλογα με το υπόστρωμα.

Η στεγάνωση επεκτείνεται και στις κατακόρυφες επιφάνειες σε ύψος τουλάχιστον 15-20 cm, προκειμένου να διαμορφώνεται μία στεγανολεκάνη.

Ρωγμές του υποστρώματος (εύρους > 1 mm) πρέπει αρχικά να ασταρώνονται τοπικά και να σφραγίζονται με τις πολυουρεθανικές μαστίχες FLEX PU-30 S ή FLEX PU-50 S. Σε ρωγμές εύρους < 1 mm δεν απαιτείται η σφράγιση.

 

Προετοιμασία επιφάνειας για επικόλληση πλακιδίων

Κατανάλωση χαλαζιακής άμμου: περίπου 2,5-3,0 kg/m².

 

Επικόλληση-αρμολόγηση κεραμικών πλακιδίων

Εφόσον έχει στεγνώσει η τελευταία στρώση του πολυουρεθανικού επαλειφόμενου δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες, ISOFLEX-PU 550 και έχουν απομακρυνθεί οι μη επικολλημένοι κόκκοι της χαλαζιακής άμμου, ακολουθεί η επικόλληση των πλακιδίων η οποία συνιστάται να γίνεται με υψηλής ποιότητας ρητινούχες κόλλες όπως οι ISOMAT AK 22, ISOMAT AK 25, ISOMAT AK-ELASTIC, ISOMAT AK-MEGARAPID..

MULTIFILL SMALTO 1-8 ή με τον διακοσμητικό εποξειδικό αρμόστοκο τριών συστατικών, χωρίς διαλύτες, MULTIFILL-EPOXY GLITTER.

Σε χώρους με ειδικές απαιτήσεις, π.χ. επαγγελματικές κουζίνες, συνιστάται η αρμολόγηση των πλακιδίων να γίνεται με τον εποξειδικό αρμόστοκο δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες, MULTIFILL-EPOXY THIXO για τοίχους και δάπεδα.

 

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια εφαρμογής και σκλήρυνσης των υλικών πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5ºC και +35ºC.
  • Η μέγιστη κατανάλωση του πολυουρεθανικού, επαλειφόμενου, στεγανωτικού, ISOFLEX-PU 550 ανά στρώση δεν πρέπει να ξεπερνά τα 750 g/m².
  • Έντονες ρωγμές στο υπόστρωμα πρέπει να σφραγίζονται με τις πολυουρεθανικές μαστίχες FLEX PU-30 S ή FLEX PU-50 S.
  • Τα εργαλεία καθαρίζονται με το ειδικό διαλυτικό πολυουρεθανικής βαφής SM-16, όσο το πολυουρεθανικό επαλειφόμενο δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες, ISOFLEX-PU 550 είναι ακόμα νωπό.