Στεγάνωση βατού δώματος με επαλειφόμενη πολυουρεθανική επίστρωση και επικόλληση πλακιδίων

Στεγάνωση βατού δώματος με επαλειφόμενη πολυουρεθανική επίστρωση και επικόλληση πλακιδίων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ISOFLEX-PU 500 Πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό ταρατσών ενός συστατικού

PRIMER-PU 100 Πολυουρεθανικό αστάρι ενός συστατικού

PRIMER-PU 140 Πολυουρεθανικό αστάρι δύο συστατικών για υγρά υποστρώματα

DUROCRET-PLUS Ρητινούχο, ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

SCREED-100 Επιπεδωτικό τσιμεντοκονίαμα για γέμισμα δαπέδων

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ 60 g/m² Πολυεστερικό ύφασμα για την ενίσχυση στεγανωτικών στρώσεων

FLEX PU-30 S/FLEX PU-50 S Πολυουρεθανικές μαστίχες

ISOMAT AK-22 Εύκαμπτη, υψηλής ποιότητας ρητινούχα κόλλα πλακιδίων

MULTIFILL SMALTO 1-8 Αρμόστοκος πορσελάνινης υφής, υδαταπωθητικός

MULTIFILL RAPID 1-8 Ταχύπηκτος αρμόστοκος πορσελάνινης υφής, υδαταπωθητικός

ACCELERATOR 5000 Επιταχυντής πήξης του ISOFLEX-PU 500

 

Ι. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η στεγάνωση των δωμάτων που πρόκειται να καλυφθούν με πλακίδια θα πρέπει, πέρα από το να είναι συμβατή με την επικόλληση των πλακιδίων, να διαθέτει ελαστικότητα, καλή πρόσφυση, καθώς και αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο, επειδή εκ των υστέρων αποκαταστάσεις λόγω θέσης, είναι ιδιαίτερα δαπανηρές και χρονοβόρες.

 

ΙΙ. ΛΥΣΗ

Τις παραπάνω απαιτήσεις καλύπτει πλήρως το επαλειφόμενο πολυουρεθανικό στεγανωτικό ενός συστατικού, ISOFLEX-PU 500. Με την εφαρμογή του στο δώμα, δημιουργείται μία ισχυρή και συνεχή ελαστική στεγανωτική στρώση, με άριστη πρόσφυση και ανθεκτικότητα, ικανή να παρακολουθεί με απόλυτη επιτυχία τις συστολοδιαστολές του δώματος. Επάνω στην στεγανωτική στρώση του πολυουρεθανικού επαλειφόμενου, στεγανωτικού ταράτσας ISOFLEX-PU 500, μπορούν απ’ ευθείας να επικολληθούν πλακίδια με την διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.

Λόγω της ιδιαίτερα υψηλής ανθεκτικότητας του πολυουρεθανικού επαλειφόμενου, στεγανωτικού ταρατσών, ISOFLEX-PU 500 στην μόνιμη επαφή με νερό, το ISOFLEX-PU 500 προσφέρει πλήρη στεγανότητα και προστασία του δώματος, ακόμη και στην περίπτωση που μπορεί να έχει διαπεράσει νερό την στρώση των πλακιδίων και έχει εγκλωβιστεί μεταξύ των πλακιδίων και της στεγανωτικής στρώσης. Στην περίπτωση βέβαια αυτή θα πρέπει να αποκατασταθεί η βλάβη διότι θα προκύψουν άλλου είδους προβλήματα, όπως αποκολλήσεις πλακιδίων κ.α.

 

ΙΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία υποστρώματος

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό (περιεχόμενη υγρασία < 4%) και απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες, λίπη κλπ.

Τοπικές αποκαταστάσεις ή επιδιορθώσεις στοιχείων του δώματος (σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, κ.λπ.) γίνονται με το ρητινούχο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα τύπου PCC R3, DUROCRET-PLUS. Σε περίπτωση ανάγκης γεμίσματος ή διαμόρφωσης καθολικής στρώσης κλίσεων χρησιμοποιείται το έτοιμο τσιμεντοκονίαμα δαπέδων SCREED-100.

 

Αστάρωμα της επιφάνειας

Στην καθαρή και στεγνή επιφάνεια του σκυροδέματος (περιεχόμενη υγρασία < 4%), αφού έχουν στεγνώσει τα υλικά που πιθανώς έχουν χρησιμοποιηθεί για την εξομάλυνση του υποστρώματος, γίνεται επάλειψη με το πολυουρεθανικό αστάρι ενός συστατικού, PRIMER-PU 100. Η εφαρμογή του ασταριού γίνεται ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια με βούρτσα, ρολό ή ψεκασμό.

Κατανάλωση πολυουρεθανικού ασταριού PRIMER-PU 100: 200-300 g/m².

Σε περίπτωση που το υπόστρωμα έχει περιεχόμενη υγρασία > 4%, εφαρμόζεται το PRIMER-PU 140 ένα πολυουρεθανικό αστάρι δύο συστατικών για επιφάνειες με υψηλή υγρασία αντί του πολυουρεθανικού ασταριού PRIMER-PU 100.

Κατανάλωση PRIMER-PU 140: 200-250 g/m².

Εφαρμογή του πολυουρεθανικού επαλειφόμενου στεγανωτικού ταρατσών, ISOFLEX-PU 500

 

Καθολική στεγάνωση της επιφάνειας

Πριν την εφαρμογή, συνιστάται να γίνει ελαφριά ανάδευση του ISOFLEX-PU 500, ώστε να επιτευχθεί ομοιογενές μίγμα. Υπερβολική ανάδευση πρέπει να αποφεύγεται, για τον κίνδυνο εγκλωβισμού αέρα. Το ISOFLEX-PU 500 επαλείφεται με βούρτσα ή ρολό σε δύο στρώσεις. Η πρώτη στρώση γίνεται 2-3 ώρες μετά την εφαρμογή του ασταριού PRIMER-PU 100 και όσο η επιφάνεια είναι ακόμα λίγο κολλώδης. Η δεύτερη στρώση γίνεται σταυρωτά σε σχέση με την πρώτη μετά από 8-24 ώρες,αναλόγως των καιρικών συνθηκών.

Κατανάλωση: περίπου 1,0-1,5 kg/m², ανάλογα με το υπόστρωμα.

Κατά μήκος των γωνιών στη συμβολή του δώματος με τα κατακόρυφα στοιχεία (στηθαίο, απόληξη κλιμακοστασίου κλπ.), ενώσεις σωληνώσεων, εξαερισμών, μεταλλικών στοιχείων κτλ. συνιστάται η ενίσχυση του ISOFLEX-PU 500 με το πολυεστερικό ύφασμα . Αφού «τραβήξει» το πολυουρεθανικό αστάρι PRIMER-PU 100 (περίπου 2-3 ώρες), γίνεται μια επάλειψη με το πολυουρεθανικό επαλειφόμενο, στεγανωτικό ταρατσών, ISOFLEX-PU 500 κατά μήκος των συμβολών και όσο αυτή είναι ακόμη νωπή, τοποθετείται η λωρίδα του πολυεστερικού υφάσματος (60g/m²) πλάτους 10 cm. Μετά από 8-24 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών ακολουθεί η δεύτερη επάλειψη με το πολυουρεθανικό επαλειφόμενο, στεγανωτικό ταρατσών, ISOFLEX-PU 500. Μετά από 8-24 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών ακολουθεί και τρίτη στρώση.

Συνολική κατανάλωση πολυουρεθανικού, επαλειφόμενου, στεγανωτικού σε συνδυασμό με το πολυεστερικό ύφασμα, ISOFLEX-PU 500: 2,0-2,25 kg/m², ανάλογα με το υπόστρωμα.

 

Α) Περίπτωση ύπαρξης μεμονωμένων ρωγμών στο υπόστρωμα:

Αφού «τραβήξει» το πολυουρεθανικό αστάρι PRIMER-PU 100 (περίπου 2-3 ώρες), γίνεται μια επάλειψη με το πολυουρεθανικό επαλειφόμενο, στεγανωτικό ταρατσών, ISOFLEX-PU 500 κατά μήκος των ρωγμών και όσο αυτή είναι ακόμη νωπή, τοποθετείται η λωρίδα του πολυεστερικού υφάσματος (60g/m²) πλάτους 10 cm. Στην υπόλοιπη επιφάνεια εφαρμόζεται καθολικά το ISOFLEX-PU 500 σε μια στρώση. Μετά από 8-24 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών ακολουθεί η δεύτερη καθολική επάλειψη με το πολυουρεθανικό επαλειφόμενο, στεγανωτικό ταρατσών, ISOFLEX-PU 500. Μετά από 8-24 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών ακολουθεί και τρίτη στρώση στα σημεία όπου έχει τοποθετηθεί οπλισμός για την πλήρη κάλυψη του.

Ρωγμές του υποστρώματος (εύρους > 1 mm) πρέπει αρχικά να ασταρώνονται τοπικά και να σφραγίζονται με τις πολυουρεθανικές μαστίχες FLEX PU-30 S ή FLEX PU-50 S. Σε ρωγμές εύρους < 1 mm δεν απαιτείται η σφράγιση.

Η ενίσχυση του ISOFLEX-PU 500 με το πολυεστερικό ύφασμα συνιστάται και κατά μήκος των γωνιών στη συμβολή του δώματος με τα κατακόρυφα στοιχεία (στηθαίο, απόληξη κλιμακοστασίου κλπ.), ενώσεις σωληνώσεων, εξαερισμών, μεταλλικών στοιχείων κτλ.

Το ISOFLEX-PU 500 θα μπορούσε να εφαρμοστεί και με την προσθήκη του ACCELERATOR 5000 (Κατανάλωση: 6% κατά βάρος του ISOFLEX-PU 500). Το ACCELERATOR 5000 είναι ειδικός επιταχυντής πήξης του ISOFLEX-PU 500 που επιτρέπει την εφαρμογή του σε χαμηλές θερμοκρασίες ή σε παχύτερα στρώματα. Επίσης, αυξάνει την θιξοτροπία και τη μηχανική αντοχή του ISOFLEX-PU 500.

Συνολική κατανάλωση πολυουρεθανικού, επαλειφόμενου, στεγανωτικού ταρατσών, ISOFLEX-PU 500: 1,0-1,5 kg/m², ανάλογα με το υπόστρωμα.

 

Β) Περίπτωση ύπαρξης πυκνών πολλαπλών ρωγμών στο υπόστρωμα:

Αφού «τραβήξει» το πολυουρεθανικό αστάρι PRIMER-PU 100 (περίπου 2-3 ώρες), ακολουθεί ο καθολικός οπλισμός της μεμβράνης του πολυουρεθανικού, επαλειφόμενου, στεγανωτικού ταρατσών, ISOFLEX-PU 500 με λωρίδες πολυεστερικού υφάσματος 60 g/m² πλάτους 100 cm, οι οποίες αλληλοεπικαλύπτονται κατά 5-10 cm. Γίνεται η επάλειψη της πρώτης στρώσης του πολυουρεθανικού, επαλειφόμενου, στεγανωτικού ταρατσών, ISOFLEX-PU 500 σε πλάτος όσο και του οπλισμού και όσο αυτή είναι ακόμη νωπή, τοποθετείται η λωρίδα πολυεστερικού υφάσματος.

Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζεται η εφαρμογή στην υπόλοιπη επιφάνεια. Μετά το στέγνωμα της στρώσης αυτής μετά από 8-24 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών ακολουθούν 2 καθολικές επαλείψεις με το πολυουρεθανικό επαλειφόμενο, στεγανωτικό ταρατσών, ISOFLEX-PU 500, σε όλη την επιφάνεια του δώματος που καλύπτουν πλήρως τον οπλισμό. Η δεύτερη επάλειψη ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη μετά από 8-24 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών.

Το ISOFLEX-PU 500 θα μπορούσε να εφαρμοστεί και με την προσθήκη του ACCELERATOR 5000 (Κατανάλωση: 6% κατά βάρος του ISOFLEX-PU 500). Το ACCELERATOR 5000 είναι ειδικός επιταχυντής πήξης του ISOFLEX-PU 500 που επιτρέπει την εφαρμογή του σε χαμηλές θερμοκρασίες ή σε παχύτερα στρώματα. Επίσης, αυξάνει την θιξοτροπία και τη μηχανική αντοχή του ISOFLEX-PU 500.

Συνολική κατανάλωση πολυουρεθανικού, επαλειφόμενου, στεγανωτικού, ISOFLEX-PU 500: 2,0-2,25 kg/m², ανάλογα με το υπόστρωμα.

Η στεγάνωση επεκτείνεται και στις κατακόρυφες επιφάνειες (περιμετρικό στηθαίο, απόληξη κλιμακοστασίου κλπ.) σε ύψος τουλάχιστον 15-20 cm, προκειμένου να διαμορφώνεται μία στεγανολεκάνη.

Ρωγμές του υποστρώματος (εύρους > 1 mm) πρέπει αρχικά να ασταρώνονται τοπικά και να σφραγίζονται με τις πολυουρεθανικές μαστίχες FLEX PU-30 S ή FLEX PU-50 S. Σε ρωγμές εύρους < 1 mm δεν απαιτείται η σφράγιση.

Η ενίσχυση του ISOFLEX-PU 500 με το πολυεστερικό ύφασμα συνιστάται και κατά μήκος των γωνιών στη συμβολή του δώματος με τα κατακόρυφα στοιχεία (στηθαίο, απόληξη κλιμακοστασίου κλπ.), ενώσεις σωληνώσεων, εξαερισμών, μεταλλικών στοιχείων κτλ.

 

Προετοιμασία επιφάνειας για επικόλληση πλακιδίων

Μετά την εφαρμογή της τελικής καθολικής στρώσης του πολυουρεθανικού επαλειφόμενου, στεγανωτικού ταρατσών, ISOFLEX-PU 500 και όσο αυτή είναι νωπή, ακολουθεί επίπαση με χαλαζιακή άμμο κοκκομετρίας 0,3-0,8 mm. Η χαλαζιακή άμμος θα πρέπει να είναι τελείως στεγνή. Μετά την σκλήρυνση του ISOFLEX-PU 500, οι μη επικολλημένοι κόκκοι απομακρύνονται με σκούπα υψηλής απορροφητικότητας.

Κατανάλωση χαλαζιακής άμμου: περίπου 2,5-3,0 kg/m².

 

Επικόλληση-αρμολόγηση κεραμικών πλακιδίων

Εφόσον έχει στεγνώσει η τελευταία στρώση του πολυουρεθανικού επαλειφόμενου, στεγανωτικού ταρατσών, ISOFLEX-PU 500 και έχουν απομακρυνθεί οι μη επικολλημένοι κόκκοι της χαλαζιακής άμμου, ακολουθεί η επικόλληση των πλακιδίων η οποία συνιστάται να γίνεται με υψηλής ποιότητας ρητινούχες κόλλες, όπως οι ISOMAT AK 22, ISOMAT AK 25, ISOMAT AK-ELASTIC, ISOMAT AK-MEGARAPID.

Η αρμολόγηση των πλακιδίων συνιστάται να γίνεται με τον τσιμεντοειδή αρμόστοκο πλακιδίων, ενισχυμένο με πολυμερή συστατικά (ρητίνες), MULTIFILL SMALTO 1-8. Εναλλακτικά όπου απαιτείται ταχύτητα εργασιών χρησιμοποιείται ο ταχύπηκτος αρμόστοκος πορσελάνινης υφής, υδαταπωθητικός, MULTIFILL RAPID 1-8.

 

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Το ISOFLEX-PU 500 μπορεί να εφαρμοστεί όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 5ºC και πάνω, και η θερμοκρασία του υποστρώματος είναι τουλάχιστον 3 βαθμούς πάνω από το σημείο δρόσου. Η μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής είναι περίπου 35ºC. Οι χαμηλές θερμοκρασίες επιβραδύνουν την σκλήρυνση, ενώ η υψηλή θερμοκρασία επιταχύνει την ωρίμανση. Υψηλές τιμές υγρασίας μπορούν να επηρεάσουν το φινίρισμα της μεμβράνης.
  • Η μέγιστη κατανάλωση του ISOFLEX-PU 500 ανά στρώση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 750 g/m². Με την προσθήκη του ACCELERATOR-5000, κάθε στρώση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1,25 kg/m².
  • Έντονες ρωγμές στο υπόστρωμα πρέπει να σφραγίζονται με τις πολυουρεθανικές μαστίχες FLEX PU-30 S ή FLEX PU-50 S.
  • Τα εργαλεία καθαρίζονται με το ειδικό διαλυτικό πολυουρεθανικών SM-16, όσο το πολυουρεθανικό επαλειφόμενο ISOFLEX-PU 500 είναι ακόμα νωπό.