Στεγάνωση δώματος με επαλειφόμενη πολυουρεθανική επίστρωση εφαρμοσμένη σε υφιστάμενες ασφαλτικές μεμβράνες

Στεγάνωση δώματος με επαλειφόμενη πολυουρεθανική επίστρωση εφαρμοσμένη σε υφιστάμενες ασφαλτικές μεμβράνες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ISOFLEX-PU 500 Πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό ταρατσών ενός συστατικού

EPOXYPRIMER 500 Εποξειδικό υδατοδιαλυτό αστάρι δύο συστατικών

PRIMER-PU 140 Πολυουρεθανικό αστάρι δύο συστατικών για υγρά υποστρώματα

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ 60 g/m² Πολυεστερικό ύφασμα για την ενίσχυση στεγανωτικών στρώσεων

FLEX PU-30 S/FLEX PU-50 S Πολυουρεθανικές μαστίχες

ISOLAC-BT Ασφαλτικό βερνίκι

ISOPAST Ασφαλτική μαστίχη

TIXOPHALTE Ελαστοπλαστική συγκολλητική και σφραγιστική ασφαλτική μαστίχη

ACCELERATOR 5000 Επιταχυντής πήξης του ISOFLEX-PU 500

 

Ι. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η στεγάνωση των ταρατσών με τη χρήση ασφαλτόπανων είναι μια αρκετά διαδεδομένη λύση εδώ και αρκετά χρόνια. Πολλές όμως παλιές στεγανωτικές στρώσεις με ασφαλτικές μεμβράνες χρήζουν αντικατάστασης ή επιδιόρθωσης.

Στην περίπτωση που η κατάσταση των ασφαλτικών μεμβρανών κρίνεται τέτοια που δεν απαιτείται η ολική αποξήλωσή τους και η αντικατάστασή τους με μια νέα στεγανωτική στρώση από ασφαλτόπανα ή κάποιο άλλο στεγανωτικό υλικό, υπάρχει η δυνατότητα της τοπικής επιδιόρθωσης και της εφαρμογής μιας νέας καθολικής στεγανωτικής στρώσης επάνω στις υφιστάμενες ασφαλτικές μεμβράνες.

Η νέα αυτή στεγανωτική στρώση θα πρέπει εκτός από την εξασφάλιση της πλήρους στεγανώτητάς της, να παρουσιάζει άριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα των ασφαλτοπάνων, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο, ελαστικότητα και αντοχή στις καιρικές επιδράσεις.

 

ΙΙ. ΛΥΣΗ

Τις παραπάνω απαιτήσεις καλύπτει πλήρως το επαλειφόμενο πολυουρεθανικό στεγανωτικό ενός συστατικού, ISOFLEX-PU 500. Δημιουργεί μία συνεχή, ελαστική μεμβράνη, με εξαιρετικές μηχανικές αντοχές, χωρίς αρμούς ή ενώσεις και χρησιμοποιείται τόσο για καθολική στεγάνωση επιφανειών δωμάτων όσο και για τοπική στεγάνωση επιφανειών. Παρουσιάζει υψηλή ανθεκτικότητα στα λιμνάζοντα νερά με αποτέλεσμα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ταράτσες στις οποίες παρουσιάζονται τέτοιου είδους φαινόμενα λόγω μη επαρκών κλίσεων.

Η εύκολη εφαρμογή του, το καθιστά ιδανικό για την εκ των υστέρων στεγάνωση δωμάτων καθώς και για επισκευές υφιστάμενων στεγανώσεων ασφαλτικών μεμβρανών.

 

ΙΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία υποστρώματος (στρώσης ασφαλτικών μεμβρανών)

Αρχικά θα πρέπει να επιδιορθωθεί, στα σημεία που κρίνεται απαραίτητο, η υφιστάμενη στρώση των ασφαλτικών μεμβρανών. Τα αποκολλημένα τμήματα των μεμβρανών, π.χ. ενώσεις μεταξύ μεμβρανών ή σημεία συναρμογής με άλλα υλικά, επικολλώνται εκ νέου με κατάλληλα υλικά. Για τον σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ασφαλτική μαστίχη ψυχρής εφαρμογής ISOMAC ή η ελαστοπλαστική συγκολλητική και σφραγιστική ασφαλτική μαστίχη ψυχρής εφαρμογής TIXOPHALTE.

Σε περιοχές όπου τα ασφαλτόπανα έχουν αποκολληθεί από το υπόστρωμα σε μεγαλύτερα τμήματα και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί φλόγιστρο για την επικόλλησή τους σε επιφάνεια σκυροδέματος, ασταρώνεται πρώτα η επιφάνεια με το ασφαλτικό βερνίκι διαλύτου ISOLAC-BT.

Η τελική επιδιορθωμένη επιφάνεια των ασφαλτικών μεμβρανών θα πρέπει να καθαριστεί από σαθρά υλικά (π.χ. αποκολλημένες ψηφίδες) και σκόνες.

 

Αστάρωμα της επιφάνειας

Στην καθαρή και στεγνή επιφάνεια των ασφαλτικών μεμβρανών, αφού πρώτα έχουν στεγνώσει τα υλικά που πιθανώς έχουν χρησιμοποιηθεί για τις επιδιορθώσεις, γίνεται επάλειψη με το εποξειδικό υδατοδιαλυτό αστάρι δύο συστατικών, EPOXYPRIMER-500. Η εφαρμογή του εποξειδικού υδατοδιαλυτού ασταριού γίνεται ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια με βούρτσα, ρολό ή ψεκασμό.

Κατανάλωση εποξειδικού υδατοδιαλυτού ασταριού δύο συστατικών, EPOXYPRIMER-500: 150-200 g/m².

Σε περίπτωση που το υπόστρωμα έχει περιεχόμενη υγρασία > 4%, εφαρμόζεται το PRIMER-PU 140 ένα πολυουρεθανικό αστάρι δύο συστατικών για επιφάνειες με υψηλή υγρασία αντί του εποξειδικού ασταριού EPOXYPRIMER-500.

Κατανάλωση PRIMER-PU 140: 200-250 g/m².

 

Εφαρμογή του ISOFLEX-PU 500

Μετά την εφαρμογή του εποξειδικού υδατοδιαλυτού ασταριού δύο συστατικών, EPOXYPRIMER-500, και αφού η υγρασία γίνει < 4%, ακολουθεί ο καθολικός οπλισμός της μεμβράνης του πολυουρεθανικού, επαλειφόμενου, στεγανωτικού ταρατσών, ISOFLEX-PU 500 με λωρίδες πολυεστερικού υφάσματος 60 g/m² πλάτους 100 cm, οι οποίες αλληλοεπικαλύπτονται κατά 5-10 cm.

Γίνεται η επάλειψη της πρώτης στρώσης του πολυουρεθανικού, επαλειφόμενου, στεγανωτικού ταρατσών, ISOFLEX-PU 500 σε πλάτος όσο και του οπλισμού και όσο αυτή είναι ακόμη νωπή, τοποθετείται η λωρίδα πολυεστερικού υφάσματος. Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζεται η εφαρμογή στην υπόλοιπη επιφάνεια. Μετά το στέγνωμα της στρώσης αυτής μετά από 8-24 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών ακολουθούν 2 καθολικές επαλείψεις με το πολυουρεθανικό επαλειφόμενο, στεγανωτικό ταρατσών, ISOFLEX-PU 500, σε όλη την επιφάνεια του δώματος που καλύπτουν πλήρως τον οπλισμό. Η δεύτερη επάλειψη ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη μετά από 8-24 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών.

Το ISOFLEX-PU 500 θα μπορούσε να εφαρμοστεί και με την προσθήκη του ACCELERATOR 5000 (Κατανάλωση: 6% κατά βάρος του ISOFLEX-PU 500). Το ACCELERATOR 5000 είναι ειδικός επιταχυντής πήξης του ISOFLEX-PU 500 που επιτρέπει την εφαρμογή του σε χαμηλές θερμοκρασίες ή σε παχύτερα στρώματα. Επίσης, αυξάνει την θιξοτροπία και τη μηχανική αντοχή του ISOFLEX-PU 500.

Συνολική κατανάλωση πολυουρεθανικού, επαλειφόμενου, στεγανωτικού, ISOFLEX-PU 500: 2,0-2,25 kg/m², ανάλογα με το υπόστρωμα.

Η στεγάνωση επεκτείνεται και στις κατακόρυφες επιφάνειες (περιμετρικό στηθαίο, απόληξη κλιμακοστασίου κλπ.) σε ύψος τουλάχιστον 15-20 cm, προκειμένου να διαμορφώνεται μία στεγανολεκάνη.

Η ενίσχυση του ISOFLEX-PU 500 με το πολυεστερικό ύφασμα συνιστάται και κατά μήκος των γωνιών στη συμβολή του δώματος με τα κατακόρυφα στοιχεία (στηθαίο, απόληξη κλιμακοστασίου κλπ.), ενώσεις σωληνώσεων, εξαερισμών, μεταλλικών στοιχείων κλπ.

 

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Το ISOFLEX-PU 500 μπορεί να εφαρμοστεί όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 5ºC και πάνω, και η θερμοκρασία του υποστρώματος είναι τουλάχιστον 3 βαθμούς πάνω από το σημείο δρόσου. Η μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής είναι περίπου 35ºC. Οι χαμηλές θερμοκρασίες επιβραδύνουν την σκλήρυνση, ενώ η υψηλή θερμοκρασία επιταχύνει την ωρίμανση. Υψηλές τιμές υγρασίας μπορούν να επηρεάσουν το φινίρισμα της μεμβράνης.
  • Η μέγιστη κατανάλωση του ISOFLEX-PU 500 ανά στρώση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 750 g/m². Με την προσθήκη του ACCELERATOR-5000, κάθε στρώση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1,25 kg/m².
  • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.