Στεγάνωση βατού δώματος με επαλειφόμενη πολυουρεθανική επίστρωση και προστατευτική αλειφατική βαφή

Στεγάνωση βατού δώματος με επαλειφόμενη πολυουρεθανική επίστρωση και προστατευτική αλειφατική βαφή- λεία επιφάνεια

Στεγάνωση βατού δώματος με επαλειφόμενη πολυουρεθανική επίστρωση και προστατευτική αλειφατική βαφή- αντιολισθηρή επιφάνεια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ISOFLEX-PU 500 Πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό ταρατσών ενός συστατικού

TOPCOAT-PU 720 Αλειφατική, ελαστική, πολυουρεθανική βαφή ενός συστατικού

PRIMER-PU 100 Πολυουρεθανικό αστάρι ενός συστατικού

PRIMER-PU 140 Πολυουρεθανικό αστάρι δύο συστατικών για υγρά υποστρώματα

DUROCRET-PLUS Ρητινούχο, ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ 60 g/m² Πολυεστερικό ύφασμα για την ενίσχυση στεγανωτικών στρώσεων

FLEX PU-30 S/FLEX PU-50 S Πολυουρεθανικές μαστίχες

ACCELERATOR-5000 Επιταχυντής πήξης του ISOFLEX-PU 500

 

Ι. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η στεγάνωση των δωμάτων, είτε γίνεται κατά την κατασκευή ενός κτιρίου είτε εκ των υστέρων, θα πρέπει εκτός από την εξασφάλιση της πλήρους στεγανότητάς τους, να παρουσιάζει ιδιαίτερες αντοχές στις καιρικές επιδράσεις, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο, ελαστικότητα και καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα.

Στην περίπτωση που πρόκειται να γίνεται συχνή χρήση του δώματος από πεζούς με απαίτηση αντιολισθηρότητας αλλά και χρωματικής σταθερότητας σε βάθος χρόνου (ειδικά σε σκούρες αποχρώσεις), θα πρέπει η τελική εκτεθειμένη επιφάνεια να έχει τις απαραίτητες αντοχές στις μηχανικές καταπονήσεις και την τριβή καθώς και να διαθέτει μακροχρόνια ανθεκτικότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία.

 

ΙΙ. ΛΥΣΗ

Τις παραπάνω απαιτήσεις καλύπτει πλήρως το σύστημα πολυουρεθανικών επαλειφόμενων υλικών ISOFLEX-PU 500 και TOPCOAT-PU 720. Το ISOFLEX-PU 500 είναι ένα πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό ταρατσών ενός συστατικού το οποίο αποτελεί την βασική στρώση του συστήματος, ενώ το TOPCOAT-PU 720 είναι μια αλειφατική, ελαστική, πολυουρεθανική βαφή ενός συστατικού και αποτελεί την τελική εκτεθειμένη επιφάνεια του συστήματος.

Το σύστημα των δυο αυτών υλικών διαθέτει άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα, υψηλή ελαστικότητα, μεγάλη αντοχή στις καιρικές επιδράσεις και στην υπεριώδη ακτινοβολία. Παρουσιάζει υψηλή ανθεκτικότητα στα λιμνάζοντα νερά με αποτέλεσμα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ταράτσες χωρίς ιδιαίτερα καλές κλίσεις.

Δημιουργεί μία συνεχή, ελαστική μεμβράνη, με εξαιρετικές μηχανικές αντοχές, χωρίς αρμούς ή ενώσεις και χρησιμοποιείται για καθολική στεγάνωση επιφανειών δωμάτων. Ως σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως στεγανωτική στρώση για μπαλκόνια, αίθρια, πεζοδρόμια και χώρους ελαφριάς κυκλοφορίας οχημάτων (π.χ. χώρους στάθμευσης).

Εφαρμόζεται σε όλα τα συνηθισμένα υποστρώματα των δωμάτων, όπως σκυρόδεμα, μωσαϊκό, παλιές στρώσεις πλακιδίων κ.λπ.

 

ΙΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία υποστρώματος

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό (περιεχόμενη υγρασία < 4%), σταθερό και απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες, λίπη κλπ.

Τοπικές αποκαταστάσεις ή επιδιορθώσεις στοιχείων του σκυροδέματος γίνονται με το ρητινούχο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα τύπου PCC R3, DUROCRET-PLUS.

 

Αστάρωμα της επιφάνειας

Στην καθαρή και στεγνή επιφάνεια του σκυροδέματος (περιεχόμενη υγρασία < 4%), αφού έχουν στεγνώσει τα υλικά που πιθανώς έχουν χρησιμοποιηθεί για την εξομάλυνση του υποστρώματος, γίνεται επάλειψη με το πολυουρεθανικό αστάρι ενός συστατικού PRIMER-PU 100. Η εφαρμογή του ασταριού γίνεται ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια με βούρτσα, ρολό ή ψεκασμό.

Κατανάλωση πολυουρεθανικού ασταριού PRIMER-PU 100: 200-300 g/m².

Σε περίπτωση που το υπόστρωμα έχει περιεχόμενη υγρασία> 4%, εφαρμόζεται το PRIMER-PU 140 ένα πολυουρεθανικό αστάρι δύο συστατικών για επιφάνειες με υψηλή υγρασία αντί του πολυουρεθανικού ασταριού PRIMER-PU 100.

Κατανάλωση PRIMER-PU 140: 200-250 g/m².

Ρωγμές του υποστρώματος (εύρους > 1 mm) πρέπει αρχικά να ασταρώνονται τοπικά και να σφραγίζονται με τις πολυουρεθανικές μαστίχες FLEX PU-30 S ή FLEX PU-50 S. Σε ρωγμές εύρους < 1 mm δεν απαιτείται η σφράγιση.

 

Εφαρμογή του πολυουρεθανικού επαλειφόμενου, στεγανωτικού, ISOFLEX-PU 500

Αφού «τραβήξει» το πολυουρεθανικό αστάρι PRIMER-PU 100 (περίπου 2-3 ώρες) και όσο η επιφάνεια αυτού είναι ακόμα λίγο κολλώδης, εφαρμόζεται το ISOFLEX-PU 500 τμηματικά σε πλάτος περίπου 100 cm (όσο και το πλάτος του οπλισμού) και όσο το υλικό είναι ακόμα νωπό, τοποθετείται και εγκιβωτίζεται η λωρίδα πολυεστερικού υφάσματος. Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζεται η εφαρμογή σε ολόκληρη την επιφάνεια.

Στη συνέχεια ακολουθούν σταυρωτά, δύο διαδοχικές καθολικές στρώσεις του πολυουρεθανικού επαλειφόμενου, στεγανωτικού ταρατσών, ISOFLEX-PU 500 οι οποίες καλύπτουν πλήρως τον οπλισμό.

Το ISOFLEX-PU 500 θα μπορούσε να εφαρμοστεί και με την προσθήκη του ACCELERATOR 5000 (Κατανάλωση: 6% κατά βάρος του ISOFLEX-PU 500). Το ACCELERATOR 5000 είναι ειδικός επιταχυντής πήξης του ISOFLEX-PU 500 που επιτρέπει την εφαρμογή του σε χαμηλές θερμοκρασίες ή σε παχύτερα στρώματα. Επίσης, αυξάνει την θιξοτροπία και τη μηχανική αντοχή του ISOFLEX-PU 500.

Συνολική κατανάλωση του πολυουρεθανικού επαλειφόμενου, στεγανωτικού ταρατσών, ISOFLEX-PU 500: 2,0-2,25 kg/m², ανάλογα με το υπόστρωμα.

Η στεγάνωση επεκτείνεται και στις κατακόρυφες επιφάνειες σε ύψος τουλάχιστον 15-20 cm, προκειμένου να διαμορφώνεται μία στεγανολεκάνη.

 

Α) Δημιουργία λείας επιφάνειας

Εφαρμογή της αλειφατικής, ελαστικής, πολυουρεθανικής βαφής ενός συστατικού, TOPCOAT-PU 720

Εφόσον έχει στεγνώσει η τελευταία στρώση του πολυουρεθανικού επαλειφόμενου, στεγανωτικού ταρατσών, ISOFLEX-PU 500 ακολουθεί η επάλειψη ολόκληρης της επιφάνειας με την αλειφατική πολυουρεθανική βαφή TOPCOAT-PU 720. Η εφαρμογή της αλειφατικής πολυουρεθανικής βαφής TOPCOAT-PU 720 γίνεται με ρολό σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση γίνεται σταυρωτά σε σχέση με την πρώτη μετά από 4-24 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών.

Κατανάλωση της αλειφατικής πολυουρεθανικής βαφής TOPCOAT-PU 720: 0,30-0,35 kg/m², ανάλογα με το υπόστρωμα.

Η επίστρωση του πολυουρεθανικού επαλειφόμενου, στεγανωτικού ταρατσών, ISOFLEX-PU 500 με την αλειφατική πολυουρεθανική βαφή TOPCOAT-PU 720 είναι εκείνη που προσδίδει στο σύστημα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, χρωματική σταθερότητα και αντοχές σε τριβή και μηχανικές καταπονήσεις.

 

Β) Δημιουργία αντιολισθηρής επιφάνειας

Προκειμένου να δημιουργηθεί η απαιτούμενη αντιολισθηρότητα στην τελική επιφάνεια πρέπει να ακολουθηθεί η εξής διαδικασία: Στην τελευταία καθολική στρώση του πολυουρεθανικού επαλειφόμενου, στεγανωτικού ταρατσών, ISOFLEX-PU 500 και όσο ακόμη είναι νωπή, γίνεται επίπαση με χαλαζιακή άμμο, κοκκομετρίας 0,3 – 0,8 mm. Η χαλαζιακή άμμος θα πρέπει να είναι τελείως στεγνή. Μετά την σκλήρυνση του πολυουρεθανικού επαλειφόμενου ISOFLEX-PU 500, οι μη επικολλημένοι κόκκοι απομακρύνονται με σκούπα υψηλής απορροφητικότητας.

Κατανάλωση χαλαζιακής άμμου: περίπου 2,5-3,0 kg/m².

 

Εφαρμογή της αλειφατικής, ελαστικής, πολυουρεθανικής βαφής ενός συστατικού, TOPCOAT-PU 720

Εφόσον έχει στεγνώσει η τελευταία στρώση του πολυουρεθανικού επαλειφόμενου, στεγανωτικού ταρατσών, ISOFLEX-PU 500 και έχουν απομακρυνθεί οι μη επικολλημένοι κόκκοι της χαλαζιακής άμμου, ακολουθεί η επάλειψη ολόκληρης της επιφάνειας με την αλειφατική πολυουρεθανική βαφή TOPCOAT-PU 720. Η εφαρμογή της αλειφατικής πολυουρεθανικής βαφής TOPCOAT-PU 720 γίνεται με ρολό σε δύο ή τρεις στρώσεις. Κάθε επόμενη στρώση γίνεται σταυρωτά σε σχέση με την προηγούμενη μετά από 4-24 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών.

Κατανάλωση της αλειφατικής πολυουρεθανικής βαφής TOPCOAT-PU 720: 0,35-0,40 kg/m², ανάλογα με το υπόστρωμα.

Η επίστρωση του πολυουρεθανικού επαλειφόμενου, στεγανωτικού ταρατσών, ISOFLEX-PU 500 με την αλειφατική πολυουρεθανική βαφή TOPCOAT-PU 720 είναι εκείνη που προσδίδει στο σύστημα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, χρωματική σταθερότητα και αντοχές σε τριβή και μηχανικές καταπονήσεις.

 

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Το ISOFLEX-PU 500 μπορεί να εφαρμοστεί όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 5ºC και πάνω, και η θερμοκρασία του υποστρώματος είναι τουλάχιστον 3 βαθμούς πάνω από το σημείο δρόσου. Η μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής είναι περίπου 35ºC. Οι χαμηλές θερμοκρασίες επιβραδύνουν την σκλήρυνση, ενώ η υψηλή θερμοκρασία επιταχύνει την ωρίμανση. Υψηλές τιμές υγρασίας μπορούν να επηρεάσουν το φινίρισμα της μεμβράνης.
  • Η μέγιστη κατανάλωση του ISOFLEX-PU 500 ανά στρώση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 750 g/m². Με την προσθήκη του ACCELERATOR 5000, κάθε στρώση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1,25 kg/m².
  • Υπερβολική ανάδευση των πολυουρεθανικών επαλειφόμενων, στεγανωτικών ταρατσών ISOFLEX-PU 500 και των αλειφατικών πολυουρεθανικών βαφών TOPCOAT-PU 720 πρέπει να αποφεύγεται για τον κίνδυνο εγκλωβισμού αέρα.
  • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.