Στεγάνωση ανεστραμμένου δώματος με επαλειφόμενη πολυουρεθανική επίστρωση

Στεγάνωση ανεστραμμένου δώματος με επαλειφόμενη πολυουρεθανική επίστρωση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ISOFLEX-PU 500 Πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό ταρατσών ενός συστατικού

PRIMER-PU 100 Πολυουρεθανικό αστάρι ενός συστατικού

PRIMER-PU 140 Πολυουρεθανικό αστάρι δύο συστατικών για υγρά υποστρώματα

DUROCRET-PLUS Ρητινούχο, ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

SCREED-100 Επιπεδωτικό τσιμεντοκονίαμα για γέμισμα δαπέδων

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ 60 g/m² Πολυεστερικό ύφασμα για την ενίσχυση στεγανωτικών στρώσεων

FLEX PU-30 S/FLEX PU-50 S Πολυουρεθανικές μαστίχες

ACCELERATOR 5000 Επιταχυντής πήξης του ISOFLEX-PU 500

 

Ι. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Όταν επιλέγεται η λύση της ανεστραμμένης μόνωσης δώματος, όπου η στεγανωτική στρώση βρίσκεται κάτω από τη θερμομόνωση, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η ανθεκτικότητα της στεγάνωσης σε παραμένουσα υγρασία, η οποία εγκλωβίζεται μεταξύ θερμομόνωσης και στεγάνωσης. Ακόμη, το στεγανωτικό υλικό θα πρέπει να έχει άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα, ελαστικότητα, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο.

Τα βασικά πλεονεκτήματα της ανεστραμμένης μόνωσης δώματος με έρμα είναι τα παρακάτω:

α) η μόνιμη προστασία της στεγανωτικής μεμβράνης από τις υπερκείμενες στρώσεις από παράγοντες όπως η ηλιακή ακτινοβολία, οι έντονες καταπονήσεις από συστολές –διαστολές λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών, οι μηχανικές καταπονήσεις κ.λ.π.,
β) η εύκολη τοποθέτηση ή αφαίρεση των θερμομονωτικών πλακών και των υλικών του έρματος με άμεση πρόσβαση και έλεγχο της στεγανωτικής στρώσης,
γ) η αποφυγή προβλημάτων συμπύκνωσης υδρατμών στην «ψυχρή πλευρά» των θερμομονωτικών πλακών, λόγω καλού αερισμού του συστήματος,
δ) το χαμηλό φορτίο του έρματος σε σχέση με την κατασκευή τσιμεντοκονίας με μικρότερη επιβάρυνση της πλάκας του δώματος σε περίπτωση που υπάρχουν ήδη κλίσεις στο υπόστρωμα.

 

ΙΙ. ΛΥΣΗ

Τις παραπάνω απαιτήσεις στεγάνωσης καλύπτει πλήρως το επαλειφόμενο πολυουρεθανικό, στεγανωτικό ταρατσών ενός συστατικού, ISOFLEX-PU 500. Με την εφαρμογή του στο δώμα, δημιουργείται μία ισχυρή και συνεχής ελαστική στεγανωτική στρώση, με άριστη πρόσφυση και ανθεκτικότητα στη μόνιμη επαφή με υγρασία, ικανή να παρακολουθεί με απόλυτη επιτυχία τις συστολοδιαστολές του δώματος.

 

ΙΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία υποστρώματος

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό (περιεχόμενη υγρασία < 4%) και απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες, λίπη κλπ.

Τοπικές αποκαταστάσεις ή επιδιορθώσεις στοιχείων του δώματος (σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, κ.λπ.) γίνονται με το ρητινούχο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα τύπου PCC R3, DUROCRET-PLUS. Σε περίπτωση ανάγκης γεμίσματος ή διαμόρφωσης καθολικής στρώσης κλίσεων χρησιμοποιείται το έτοιμο τσιμεντοκονίαμα δαπέδων SCREED-100.

 

Αστάρωμα της επιφάνειας

Στην καθαρή και στεγνή επιφάνεια του σκυροδέματος (περιεχόμενη υγρασία < 4%), αφού έχουν στεγνώσει τα υλικά που πιθανώς έχουν χρησιμοποιηθεί για την εξομάλυνση του υποστρώματος, γίνεται επάλειψη με το πολυουρεθανικό αστάρι ενός συστατικού, PRIMER-PU 100. Η εφαρμογή του ασταριού γίνεται ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια με βούρτσα, ρολό ή ψεκασμό.

Κατανάλωση πολυουρεθανικού ασταριού PRIMER-PU 100: 200-300 g/m².

Σε περίπτωση που το υπόστρωμα έχει περιεχόμενη υγρασία > 4%, εφαρμόζεται το PRIMER-PU 140 ένα πολυουρεθανικό αστάρι δύο συστατικών για επιφάνειες με υψηλή υγρασία αντί του πολυουρεθανικού ασταριού PRIMER-PU 100.

Κατανάλωση PRIMER-PU 140: 200-250 g/m².

 

Εφαρμογή του πολυουρεθανικού επαλειφόμενου στεγανωτικού ταρατσών, ISOFLEX-PU 500

Καθολική στεγάνωση της επιφάνειας

Πριν την εφαρμογή, συνιστάται να γίνει ελαφριά ανάδευση του ISOFLEX-PU 500, ώστε να επιτευχθεί ομοιογενές μίγμα. Υπερβολική ανάδευση πρέπει να αποφεύγεται, για τον κίνδυνο εγκλωβισμού αέρα. Το ISOFLEX-PU 500 επαλείφεται με βούρτσα ή ρολό σε δύο στρώσεις. Η πρώτη στρώση γίνεται 2-3 ώρες μετά την εφαρμογή του ασταριού PRIMER-PU 100 και όσο η επιφάνεια είναι ακόμα λίγο κολλώδης. Η δεύτερη στρώση γίνεται σταυρωτά σε σχέση με την πρώτη μετά από 8-24 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών.

Κατανάλωση: περίπου 1,0-1,5 kg/m², ανάλογα με το υπόστρωμα.

Κατά μήκος των γωνιών στη συμβολή του δώματος με τα κατακόρυφα στοιχεία (στηθαίο, απόληξη κλιμακοστασίου κλπ.), ενώσεις σωληνώσεων, εξαερισμών, μεταλλικών στοιχείων κτλ. συνιστάται η ενίσχυση του ISOFLEX-PU 500 με το πολυεστερικό ύφασμα . Αφού «τραβήξει» το πολυουρεθανικό αστάρι PRIMER-PU 100 (περίπου 2-3 ώρες), γίνεται μια επάλειψη με το πολυουρεθανικό επαλειφόμενο, στεγανωτικό ταρατσών, ISOFLEX-PU 500 κατά μήκος των συμβολών και όσο αυτή είναι ακόμη νωπή, τοποθετείται η λωρίδα του πολυεστερικού υφάσματος (60g/m²) πλάτους 10 cm. Μετά από 8-24 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών ακολουθεί η δεύτερη επάλειψη με το πολυουρεθανικό επαλειφόμενο, στεγανωτικό ταρατσών, ISOFLEX-PU 500. Μετά από 8-24 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών ακολουθεί και τρίτη στρώση.

Συνολική κατανάλωση πολυουρεθανικού, επαλειφόμενου, στεγανωτικού σε συνδυασμό με τον οπλισμό, ISOFLEX-PU 500: 2,0-2,25 kg/m², ανάλογα με το υπόστρωμα.

 

Α) Περίπτωση ύπαρξης μεμονωμένων ρωγμών στο υπόστρωμα:

Αφού «τραβήξει» το πολυουρεθανικό αστάρι PRIMER-PU 100 (περίπου 2-3 ώρες), γίνεται μια επάλειψη με το πολυουρεθανικό επαλειφόμενο, στεγανωτικό ταρατσών, ISOFLEX-PU 500 κατά μήκος των ρωγμών και όσο αυτή είναι ακόμη νωπή, τοποθετείται η λωρίδα του πολυεστερικού υφάσματος (60g/m²) πλάτους 10 cm. Στην υπόλοιπη επιφάνεια εφαρμόζεται καθολικά το ISOFLEX-PU 500 σε μια στρώση. Μετά από 8-24 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών ακολουθεί η δεύτερη καθολική επάλειψη με το πολυουρεθανικό επαλειφόμενο, στεγανωτικό ταρατσών, ISOFLEX-PU 500. Μετά από 8-24 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών ακολουθεί και τρίτη στρώση στα σημεία όπου έχει τοποθετηθεί οπλισμός για την πλήρη κάλυψη του.

Η ενίσχυση του ISOFLEX-PU 500 με το πολυεστερικό ύφασμα συνιστάται και κατά μήκος των γωνιών στη συμβολή του δώματος με τα κατακόρυφα στοιχεία (στηθαίο, απόληξη κλιμακοστασίου κλπ.), ενώσεις σωληνώσεων, εξαερισμών, μεταλλικών στοιχείων κτλ.

Ρωγμές του υποστρώματος (εύρους > 1 mm) πρέπει αρχικά να ασταρώνονται τοπικά και να σφραγίζονται με τις πολυουρεθανικές μαστίχες FLEX PU-30 S ή FLEX PU-50 S. Σε ρωγμές εύρους < 1 mm δεν απαιτείται η σφράγιση.

Το ISOFLEX-PU 500 θα μπορούσε να εφαρμοστεί και με την προσθήκη του ACCELERATOR 5000 (Κατανάλωση: 6% κατά βάρος του ISOFLEX-PU 500). Το ACCELERATOR 5000 είναι ειδικός επιταχυντής πήξης του ISOFLEX-PU 500 που επιτρέπει την εφαρμογή του σε χαμηλές θερμοκρασίες ή σε παχύτερα στρώματα. Επίσης, αυξάνει την θιξοτροπία και τη μηχανική αντοχή του ISOFLEX-PU 500.

Συνολική κατανάλωση πολυουρεθανικού, επαλειφόμενου, στεγανωτικού ταρατσών, ISOFLEX-PU 500: 1,0-1,5 kg/m², ανάλογα με το υπόστρωμα.

 

Β) Περίπτωση ύπαρξης πυκνών πολλαπλών ρωγμών στο υπόστρωμα:

Αφού «τραβήξει» το πολυουρεθανικό αστάρι PRIMER-PU 100 (περίπου 2-3 ώρες), ακολουθεί ο καθολικός οπλισμός της μεμβράνης του πολυουρεθανικού, επαλειφόμενου, στεγανωτικού ταρατσών, ISOFLEX-PU 500 με λωρίδες πολυεστερικού υφάσματος 60 g/m² πλάτους 100 cm, οι οποίες αλληλοεπικαλύπτονται κατά 5-10 cm. Γίνεται η επάλειψη της πρώτης στρώσης του πολυουρεθανικού, επαλειφόμενου, στεγανωτικού ταρατσών, ISOFLEX-PU 500 σε πλάτος όσο και του οπλισμού και όσο αυτή είναι ακόμη νωπή, τοποθετείται η λωρίδα πολυεστερικού υφάσματος.

Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζεται η εφαρμογή στην υπόλοιπη επιφάνεια. Μετά το στέγνωμα της στρώσης αυτής μετά από 8-24 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών ακολουθούν 2 καθολικές επαλείψεις με το πολυουρεθανικό επαλειφόμενο, στεγανωτικό ταρατσών, ISOFLEX-PU 500, σε όλη την επιφάνεια του δώματος που καλύπτουν πλήρως τον οπλισμό. Η δεύτερη επάλειψη ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη μετά από 8-24 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών.

Το ISOFLEX-PU 500 θα μπορούσε να εφαρμοστεί και με την προσθήκη του ACCELERATOR 5000 (Κατανάλωση: 6% κατά βάρος του ISOFLEX-PU 500). Το ACCELERATOR 5000 είναι ειδικός επιταχυντής πήξης του ISOFLEX-PU 500 που επιτρέπει την εφαρμογή του σε χαμηλές θερμοκρασίες ή σε παχύτερα στρώματα. Επίσης, αυξάνει την θιξοτροπία και τη μηχανική αντοχή του ISOFLEX-PU 500.

Συνολική κατανάλωση πολυουρεθανικού, επαλειφόμενου, στεγανωτικού, ISOFLEX-PU 500: 2,0-2,25 kg/m², ανάλογα με το υπόστρωμα.

Η στεγάνωση επεκτείνεται και στις κατακόρυφες επιφάνειες (περιμετρικό στηθαίο, απόληξη κλιμακοστασίου κλπ.) σε ύψος τουλάχιστον 15-20 cm, προκειμένου να διαμορφώνεται μία στεγανολεκάνη.

Ρωγμές του υποστρώματος (εύρους > 1 mm) πρέπει αρχικά να ασταρώνονται τοπικά και να σφραγίζονται με τις πολυουρεθανικές μαστίχες FLEX PU-30 S ή FLEX PU-50 S. Σε ρωγμές εύρους < 1 mm δεν απαιτείται η σφράγιση.

 

IV. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Πάνω στη στεγάνωση και αφού αυτή έχει στεγνώσει, τοποθετούνται με απλή εναπόθεση πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης κατάλληλες για εφαρμογή σε ανεστραμμένο δώμα. Ακολουθεί η τοποθέτηση γεωυφάσματος ή πλαστικής λινάτσας. Τέλος, τοποθετούνται ταρατσόπλακες ή χαλίκι (πάχος στρώσης 6-8 cm) για την προστασία της στεγάνωσης και της θερμομόνωσης από τον ήλιο και τον αέρα. Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται και η καλή βατότητα της ταράτσας.

 

V. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Το ISOFLEX-PU 500 μπορεί να εφαρμοστεί όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 5ºC και πάνω, και η θερμοκρασία του υποστρώματος είναι τουλάχιστον 3 βαθμούς πάνω από το σημείο δρόσου. Η μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής είναι περίπου 35ºC. Οι χαμηλές θερμοκρασίες επιβραδύνουν την σκλήρυνση, ενώ η υψηλή θερμοκρασία επιταχύνει την ωρίμανση. Υψηλές τιμές υγρασίας μπορούν να επηρεάσουν το φινίρισμα της μεμβράνης.
  • Η μέγιστη κατανάλωση του ISOFLEX-PU 500 ανά στρώση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 750 g/m². Με την προσθήκη του ACCELERATOR 5000, κάθε στρώση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1,25 kg/m².
  • Τα εργαλεία καθαρίζονται με το ειδικό διαλυτικό για πολυουρεθανικές βαφές SM-16, όσο το πολυουρεθανικό επαλειφόμενο, στεγανωτικό ταρατσών,ISOFLEX-PU 500 είναι ακόμα νωπό.