Εμπορικό Κέντρο «Krestovskiy», Μόσχα, Ρωσία

Πληροφορίες

Πεδίο εφαρμογής

Στεγάνωση ταρατσών

Εργολάβος

ООО "КК TD"

Έκταση

400 m2

Έτος ολοκλήρωσης

2015

Προϊόν

ISOFLEX-PU 500