Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Πληροφορίες

Πεδίο εφαρμογής

Στεγάνωση ταρατσών

Εργολάβος

MONOTECH

Έκταση

380 m2

Έτος ολοκλήρωσης

2015

Προϊόν

ISOFLEX-PU 500