Γήπεδο Παναθηναϊκού, Αθήνα, Ελλάδα

Πληροφορίες

Πεδίο εφαρμογής

Στεγάνωση κερκίδων

Εργολάβος

MAN Enterprise

Έκταση

4000 m2

Έτος ολοκλήρωσης

2016