Γήπεδο Παναθηναϊκού, Αθήνα, Ελλάδα

Πληροφορίες

Πεδίο εφαρμογής

Στεγάνωση κερκίδων

Εργολάβος

1) ΠΡΟΜΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΚΕ
2) LYSIS – ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΥΓΟΥΝΑΣ

Έκταση

6500 m2

Έτος ολοκλήρωσης

2016