Εμπορικό Κέντρο «One Salonica», Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Πληροφορίες

Πεδίο εφαρμογής

Στεγάνωση ταρατσών

Κατασκευαστής

MONOTECH

Έκταση

900 m2

Χρονιά ολοκλήρωσης

2015

Προϊόν

ISOFLEX-PU 500