Εμπορικό Κέντρο «L-153», Μόσχα, Ρωσία

Πληροφορίες

Πεδίο εφαρμογής

Στεγάνωση ταρατσών

Κατασκευαστής

ООО "КК TD"

Έκταση

200 m2

Χρονιά ολοκλήρωσης

2016