Εμπορικό Κέντρο «L-153», Μόσχα, Ρωσία

Πληροφορίες

Πεδίο εφαρμογής

Στεγάνωση ταρατσών

Εργολάβος

ООО "КК TD"

Έκταση

200 m2

Έτος ολοκλήρωσης

2016