Πετρελαϊκή Εταιρία PJSC «Lukoil», Μόσχα, Ρωσία

Πληροφορίες

Πεδίο εφαρμογής

Στεγάνωση ταρατσών

Εργολάβος

ООО «Krovmontage»

Έκταση

1400 m2

Έτος ολοκλήρωσης

2016