Πλατεία Ανεξαρτησίας, Σόφια, Βουλγαρία

Πληροφορίες

Πεδίο εφαρμογής

Στεγάνωση

Εργολάβος

BL Constructions

Έκταση

400 m2

Έτος ολοκλήρωσης

2016

Προϊόν

ISOFLEX-PU 500