Εστιατόριο «Carol», Braila, Ρουμανία

Πληροφορίες

Πεδίο εφαρμογής

Ανακαίνιση

Εργολάβος

Sc Comcatex Best Srl

Έτος ολοκλήρωσης

2014