Εστιατόριο «Arkadia House», Τορόντο, Καναδάς

Πληροφορίες

Πεδίο εφαρμογής

Στεγανοποίηση ταράτσας πάνω σε υφιστάμενες ασφαλτικές μεμβράνες

Διανομέας

AKROBOND BUILDING SOLUTIONS

Έκταση

380 m2