Αεροδρόμιο «Domodedovo», Μόσχα, Ρωσία

Πληροφορίες

Πεδίο εφαρμογής

Επισκευή αεροδιαδρόμου & εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων

Εργολάβος

ZАО "Stroitelnoye upravleniye №1"

Έκταση

18000 m2

Έτος ολοκλήρωσης

2014

Προϊόν

ISOFLEX-PU 500