ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ 60g

Πολυεστερικό ύφασμα βάρους 60 g/m²

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Πολυεστερικό ύφασμα βάρους 60 g/m², για την ενίσχυση διαφόρων στεγανωτικών στρώσεων. Ιδιαίτερα κατάλληλο για την ενίσχυση του ISOFLEX-PU 500.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Ρολό 1 m x 50 m (50 m²), 10 cm x 50 m.