Πολυουρεθανικά Στεγανωτικά

ISOFLEX-PAS 660
Ψυχρή πολυουρία, επαλειφόμενη στεγανωτική μεμβράνη 2 συστατικών, ανεπηρέαστη από τη UV ακτινοβολία.

ISOFLEX-PU 500
Πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό ταρατσών ενός συστατικού.

ISOFLEX-PU 510
Πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο, στεγανωτικό ταρατσών ενός συστατικού.

ISOFLEX-PU 500 A
Γρήγορης πήξης, πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό ταρατσών ενός συστατικού.

ISOFLEX-PU 500 THIXO
Θιξοτροπικό, πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό ενός συστατικού.

ISOFLEX PU DTL Ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό ενός συστατικού

ISOFLEX-PU 500 DTL
Ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό ενός συστατικού.

ISOFLEX-PU 540
Πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό ενός συστατικού, για στεγανοποίηση κάτω από πλακάκια.

ISOFLEX-PU 550
Πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό 2 συστατικών για στεγανοποίηση κάτω από πλακάκια. Δεν περιέχει διαλύτες.

ISOFLEX-PU 560 BT
Πολυουρεθανικό-ασφαλτικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό 2 συστατικών, εξαιρετικά ελαστικό.

ISOFLEX-PU 570 BT
Πολυουρεθανικό-ασφαλτικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό ενός συστατικού.

ISOFLEX-PU 600
Πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό ταρατσών, ενός συστατικού, ανεπηρέαστο από τη UV ακτινοβολία, γρήγορης πήξης.

ISOFLEX-PU 650
Διάφανο, ενός συστατικού, πολυουρεθανικό στεγανωτικό για υφιστάμενες επιφάνειες, ανεπηρέαστο από τη UV ακτινοβολία και συνδετική ρητίνη δαπέδων stone carpet.

TOPCOAT-PU 720
Έγχρωμη, ελαστική, προστατευτική πολυουρεθανική επίστρωση ενός συστατικού, ανεπηρέαστη από τη UV ακτινοβολία.

varnish pu mf πολυουρεθανική επίστρωση ενός συστατικού

VARNISH-PU 650 MF
Διαφανής πολυουρεθανική επίστρωση ενός συστατικού, με σατινέ-ματ φινίρισμα.

ACCELERATOR 5000
Ειδικός επιταχυντής πήξης του ISOFLEX-PU 500.

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΥΦΑΣΜΑΟΠΛΙΣΜΟΥΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝΓΙΑΤΗΝΚΑΘΟΛΙΚΗΕΝΙΣΧΥΣΗΤΗΣΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗΣΣΤΡΩΣΗΣΤΟΥISOFLEX PU

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ PSF 60
Ύφασμα πλάτους 100 cm.

ISOMAT PUA Εξαιρετικήςελαστικότητας,ψεκαζόμενηστεγανωτικήμεμβράνη

ISOMAT PUA 1360
Ιδιαίτερης ελαστικότητας, ψεκαζόμενη στεγανωτική μεμβράνη καθαρής πολυουρίας, 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες.

ISOMAT PUA ψεκαζόμενηστεγανωτικήμεμβράνηυβριδικήςπολυουρίας

ISOMAT PUA 1240
Υψηλής ελαστικότητας, ψεκαζόμενη στεγανωτική μεμβράνη υβριδικής πολυουρίας, 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες.