Βερνίκια

VARNISH-PU 2K Satin
Πολυουρεθανικό βερνίκι 2 συστατικών για πατητές τσιμεντοκονίες σε Satin

VARNISH-PU 2K Gloss
Πολυουρεθανικό βερνίκι 2 συστατικών για πατητές τσιμεντοκονίες σε Gloss

VARNISH-PU 2KW
Υδατοδιαλυτό πολυουρεθανικό βερνίκι 2 συστατικών για πατητές τσιμεντοκονίες σε Satin-matt

ISOMAT AG 80-2K
Διάφανο πολυουρεθανικό βερνίκι για την προστασία επιφανειών από graffiti

ISOMAT GRAFFITI REMOVER
Αφαιρετικό ρύπων graffiti