Πολυουρεθανικά Σφραγιστικά

FLEX PU-30 S
Πολυουρεθανική σφραγιστική μαστίχη

FLEX PU-50 S
Πολυουρεθανική σφραγιστική και συγκολλητική μαστίχη

FLEX PU-2K
Πολυουρεθανική σφραγιστική µαστίχη 2 συστατικών