Αφροί Πολυουρεθάνης

ISOMATPU FOAMProfessional Αφρόςπολυουρεθάνης

ISOMAT PU-FOAM
Αυτοδιογκούμενος αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού

ISOMATPU FOAMProfessional Αφρόςπολυουρεθάνης

ISOMAT PU-FOAM PROFESSIONAL
Αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού

ISOMATPU FOAMPROFESSIONALLEΑφρόςπολυουρεθάνηςχαμηλήςδιόγκωσης

ISOMAT PU-FOAM PROFESSIONAL LE
Αφρός πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης, ενός συστατικού

ISOMATPU FOAMCLEANERειδικόκαθαριστικόαφρούπολυουρεθάνης

ISOMAT PU-FOAM CLEANER
Διάφανο ειδικό καθαριστικό αφρού πολυουρεθάνης