Πολυουρεθανικά Αστάρια

PRIMER-PU 140
Πολυουρεθανικό αστάρι 2 συστατικών για υγρά υποστρώματα, χωρίς διαλύτες

PRIMER-PU 150
Διάφανο, πολυουρεθανικό αστάρι ενός συστατικού για πορώδεις επιφάνειες, ανεπηρέαστο από τη UV ακτινοβολία

PRIMER-S 165
Διάφανο ενισχυτικό πρόσφυσης του ISOFLEX-PU 650 σε μη πορώδεις επιφάνειες

PRIMER-PU 100
Πολυουρεθανικό αστάρι ενός συστατικού για πορώδεις επιφάνειες

EPOXYPRIMER 500
Εποξειδικό υδατοδιαλυτό αστάρι 2 συστατικών