Πολυουρία

ISOMAT PUA Εξαιρετικήςελαστικότητας,ψεκαζόμενηστεγανωτικήμεμβράνη

ISOMAT PUA 1360
Εξαιρετικής ελαστικότητας, ψεκαζόμενη στεγανωτική μεμβράνη καθαρής πολυουρίας, 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες

ISOMAT PUA ψεκαζόμενηστεγανωτικήμεμβράνηυβριδικήςπολυουρίας

ISOMAT PUA 1240
Υψηλής ελαστικότητας, ψεκαζόμενη στεγανωτική μεμβράνη υβριδικής πολυουρίας, 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες

ISOMAT PUA ΠολυουρεθανικάΔαπέδων

ISOMAT PUA 2230
Υψηλών αντοχών προστατευτική μεμβράνη καθαρής πολυουρίας, 2 συστατικών