Πολυουρία

ISOMAT PUA 1360
Εξαιρετικής ελαστικότητας στεγανωτική μεμβράνη καθαρής πολυουρίας, 2 συστατικών

ISOMAT PUA 1240
Στεγανωτική μεμβράνη υβριδικής πολυουρίας, 2 συστατικών

ISOMAT PUA 2230
Υψηλών αντοχών προστατευτική μεμβράνη καθαρής πολυουρίας, 2 συστατικών