Ενέσιμες Ρητίνες

ISOMAT INJECT PU 820
Άκαμπτη, πολυουρεθανική, σφραγιστική ενέσιμη ρητίνη

ISOMAT INJECT PU 832
Καταλύτης του ISOMAT INJECT PU 820