Πιστοποιητικά

Τα πολυουρεθανικά συστήματα της ISOMAT είναι πιστοποιημένα με τη σήμανση CE:

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-2 Προϊόντα και συστήματα προστασίας και επιδιόρθωσης κατασκευών από σκυρόδεμα:

Πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο EN 13813 – Επιστρώσεις δαπέδων από συνθετική ρητίνη:

Πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο ETAG-005 μέρος 1 και 6 – Επαλειφόμενα στεγανωτικά ταρατσών με βάση την πολυουρεθάνη: