Πολυουρεθανικά Στεγανωτικά

Πολυουρεθανικό στεγανωτικό ταρατσών, ISOFLEX PU 500

ISOFLEX-PU 500
Πολυουρεθανικό επαλειφόμενο, στεγανωτικό ταρατσών, ενός συστατικού

ISOFLEX-PU 500 THIXO
Πολυουρεθανικό, θιξοτροπικό επαλειφόμενο στεγανωτικό ενός συστατικού

ISOFLEX-PU 500 DTL
Πολυουρεθανικό, ινοπλισμένο, επαλειφόμενο στεγανωτικό ενός συστατικού

ISOFLEX-PU 510
Πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό

Πολυουρεθανικό στεγανωτικό, ISOFLEX PU 550

ISOFLEX-PU 550
Πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες

ISOFLEX-PU 560 BT
Πολυουρεθανικό-ασφαλτικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό 2 συστατικών

Αλειφατική πολυουρεθανική μεμβράνη, ISOFLEX PU 600

ISOFLEX-PU 600
Αλειφατικό, πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό ταρατσών ενός συστατικού

ISOFLEX-PU 650
Διάφανο, αλειφατικό, πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό ενός συστατικού

TOPCOAT-PU 720
Αλειφατική, ελαστική πολυουρεθανική βαφή

VARNISH-PU 650 MF
Διαφανής, αλειφατική, πολυουρεθανική επίστρωση ενός συστατικού με σατινέ όψη