Πολυουρεθανικά Στεγανωτικά

Πολυουρεθανικό στεγανωτικό ταρατσών, ISOFLEX PU 500

ISOFLEX-PU 500

ISOFLEX-PU 500 THIXO

ISOFLEX-PU 500 DTL

ISOFLEX-PU 510

Πολυουρεθανικό στεγανωτικό, ISOFLEX PU 550

ISOFLEX-PU 550

ISOFLEX-PU 560 BT

Αλειφατική πολυουρεθανική μεμβράνη, ISOFLEX PU 600

ISOFLEX-PU 600

ISOFLEX-PU 650

TOPCOAT-PU 720

VARNISH-PU 650 MF