Πολυουρεθανικά Στεγανωτικά

Πολυουρεθανικό στεγανωτικό ταρατσών, ISOFLEX PU 500

ISOFLEX-PU 500
Πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό ταρατσών, ενός συστατικού

ISOFLEX-PU 500 THIXO
Θιξοτροπικό, επαλειφόμενο, πολυουρεθανικό, στεγανωτικό ενός συστατικού για κάθετες, καμπύλες και επικλινείς επιφάνειες

ISOFLEX-PU 500 DTL
Iνοπλισμένο πολυουρεθανικό επαλειφόμενο στεγανωτικό, ενός συστατικού, για στεγάνωση λεπτομερειών σε ταράτσες

ISOFLEX-PU 510
Πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό

Πολυουρεθανικό στεγανωτικό, ISOFLEX PU 550

ISOFLEX-PU 550
Πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες

ISOFLEX-PU 560 BT
Πολυουρεθανικό-ασφαλτικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό

Αλειφατική πολυουρεθανική μεμβράνη, ISOFLEX PU 600

ISOFLEX-PU 600
Αλειφατικό, πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό ταρατσών ενός συστατικού

ISOFLEX-PU 650
Διαφανής, αλειφατική πολυουρεθανική επαλειφόμενη στεγανωτική μεμβράνη ενός συστατικού

TOPCOAT-PU 720
Αλειφατική, ελαστική πολυουρεθανική βαφή

VARNISH-PU 650 MF
Διαφανής, αλειφατική πολυουρεθανική επίστρωση ενός συστατικού με σατινέ όψη