Πολυουρεθανικά Στεγανωτικά

ISOFLEXPUΠολυουρεθανικόΣτεγανωτικό Ταρατσών

ISOFLEX-PU 500
Πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό ταρατσών ενός συστατικού

ISOFLEX PU

ISOFLEX-PU 510
Πολυουρεθανικό επαλειφόμενο, στεγανωτικό ταρατσών, ενός συστατικού

ISOFLEX PUAΈναΠολυουρεθανικόΣτεγανωτικόΤαρατσών

ISOFLEX-PU 500 A
Γρήγορης πήξης, πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό ταρατσών ενός συστατικού

ISOFLEX PUTHIXOεπαλειφόμενοστεγανωτικόενόςσυστατικού

ISOFLEX-PU 500 THIXO
Θιξοτροπικό, πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό ενός συστατικού

ISOFLEX PUDTLΙνοπλισμένο,θιξοτροπικό,πολυουρεθανικό,επαλειφόμενοστεγανωτικόενόςσυστατικού

ISOFLEX-PU 500 DTL
Ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό ενός συστατικού

ISOFLEX PUγιαστεγανοποίησηκάτωαπόπλακάκια

ISOFLEX-PU 540
Πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό, ενός συστατικού, για στεγανοποίηση κάτω από πλακάκια

ISOFLEX PUΣτεγανωτικόδυοσυστατικών

ISOFLEX-PU 550
Πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες, για στεγανοποίηση κάτω από πλακάκια

ISOFLEXPUBTΠολυουρεθανικόασφαλτικό

ISOFLEX-PU 560 BT
Πολυουρεθανικό-ασφαλτικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό 2 συστατικών

ISOFLEX PU  BTεπαλειφόμενοστεγανωτικόενόςσυστατικού

ISOFLEX-PU 570 BT
Πολυουρεθανικό - ασφαλτικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό ενός συστατικού

ISOFLEX PU Αλειφατικήπολυουρεθανικήμεμβράνη

ISOFLEX-PU 600
Πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό ταρατσών, ενός συστατικού, ανεπηρέαστο από τη UV ακτινοβολία, γρήγορης πήξης

ISOFLEX PU πολυουρεθανικόστεγανωτικόγιαυφιστάμενεςεπιφάνειες

ISOFLEX-PU 650
Διάφανο, ενός συστατικού, πολυουρεθανικό στεγανωτικό για υφιστάμενες επιφάνειες, ανεπηρέαστο από τη UV ακτινοβολία και συνδετική ρητίνη δαπέδων stone carpet

topcoatpuπολυουρεθανικόδαπέδου

TOPCOAT-PU 720
Ελαστική, πολυουρεθανική βαφή προστασίας, ενός συστατικού, ανεπηρέαστη από τη UV ακτινοβολία

TOPCOAT PU διάφανο,σκληρό ελαστικόβερνίκι

TOPCOAT-PU 740
Διάφανο, σκληρό-ελαστικό, πολυουρεθανικό, σφραγιστικό βερνίκι, ενός συστατικού, ανεπηρέαστο από τη UV ακτινοβολία

varnish pumf πολυουρεθανική επίστρωση ενός συστατικού

VARNISH-PU 650 MF
Διαφανής, πολυουρεθανική επίστρωση ενός συστατικού, με σατινέ φινίρισμα

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΥΦΑΣΜΑΟΠΛΙΣΜΟΥΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝΓΙΑΤΗΝΚΑΘΟΛΙΚΗΕΝΙΣΧΥΣΗΤΗΣΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗΣΣΤΡΩΣΗΣΤΟΥISOFLEX PU

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ PSF 60
Ύφασμα πλάτους 100 cm

ACCELERATORΕιδικόςεπιταχυντήςπήξηςτουISOFLEX PU

ACCELERATOR 5000
Ειδικός επιταχυντής πήξης του ISOFLEX-PU 500

ISOMAT PUA Εξαιρετικήςελαστικότητας,ψεκαζόμενηστεγανωτικήμεμβράνη

ISOMAT PUA 1360
Εξαιρετικής ελαστικότητας, ψεκαζόμενη στεγανωτική μεμβράνη καθαρής πολυουρίας, 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες

ISOMAT PUA ψεκαζόμενηστεγανωτικήμεμβράνηυβριδικήςπολυουρίας

ISOMAT PUA 1240
Υψηλής ελαστικότητας, ψεκαζόμενη στεγανωτική μεμβράνη υβριδικής πολυουρίας, 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες