Πολυουρεθανικά Στεγανωτικά

ISOFLEX-PU 500
Πολυουρεθανικό επαλειφόμενο, στεγανωτικό ταρατσών, ενός συστατικού

ISOFLEX-PU 510
Πολυουρεθανικό επαλειφόμενο, στεγανωτικό ταρατσών, ενός συστατικού

ISOFLEX-PU 500 A
Γρήγορης πήξης, πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό ταρατσών ενός συστατικού

ISOFLEX-PU 500 THIXO
Θιξοτροπικό, πολυουρεθανικό επαλειφόμενο στεγανωτικό ενός συστατικού

ISOFLEX-PU 500 DTL
Ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, πολυουρεθανικό επαλειφόμενο στεγανωτικό ενός συστατικού

ISOFLEX-PU 540
Πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό ενός συστατικού για εφαρμογή κάτω από πλακάκια

ISOFLEX-PU 550
Πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες

SM-16
Διαλυτικό πολυουρεθανικών και εποξειδικών βαφών

ISOFLEX-PU 560 BT
Πολυουρεθανικό-ασφαλτικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό 2 συστατικών

ISOFLEX-PU 570 BT
Πολυουρεθανικό-ασφαλτικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό ενός συστατικού

ISOFLEX-PU 600
Πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό ταρατσών ενός συστατικού, ανεπηρέαστο από τη UV ακτινοβολία

ISOFLEX-PU 650
Διάφανο, πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό ενός συστατικού, ανεπηρέαστο από τη UV ακτινοβολία

TOPCOAT-PU 720
Ελαστική πολυουρεθανική βαφή, ανεπηρέαστη από τη UV ακτινοβολία

TOPCOAT-PU 740
Διαφανής, πολυουρεθανική βαφή, ανεπηρέαστη από τη UV ακτινοβολία

VARNISH-PU 650 MF
Διαφανής, αλειφατική, πολυουρεθανική επίστρωση ενός συστατικού με σατινέ όψη

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ 60g
Πολυεστερικό ύφασμα βάρους 60 g/m²

ACCELERATOR 5000
Επιταχυντής πήξης του ISOFLEX-PU 500

ISOMAT PUA 1360
Εξαιρετικής ελαστικότητας στεγανωτική μεμβράνη καθαρής πολυουρίας, 2 συστατικών

ISOMAT PUA 1240
Στεγανωτική μεμβράνη υβριδικής πολυουρίας, 2 συστατικών