Πολυουρεθανικά Σφραγιστικά

Πολυουρεθανική σφραγιστική μαστίχη, FLEX PU 20

FLEX PU-20

Πολυουρεθανική σφραγιστική μαστίχη, Flex PU 30s

FLEX PU-30 S

Πολυουρεθανική μαστίχη ενός συστατικού, flex pu 40

FLEX PU-40

Πολυουρεθανική συγκολλητική μαστίχη, Flex pu 50s

FLEX PU-50 S

Πολυουρεθανική µαστίχη, FLEX PU 2K

FLEX PU-2K

Αφρός πολυουρεθάνης, ISOMAT-PU FOAM

ISOMAT PU-FOAM

Αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού, ISOMAT-PU FOAM-PROFESSIONAL

ISOMAT PU-FOAM PROFESSIONAL