Πολυουρεθανικά Σφραγιστικά

Πολυουρεθανική σφραγιστική μαστίχη, Flex PU 30s

FLEX PU-30 S
Πολυουρεθανική σφραγιστική μαστίχη

Πολυουρεθανική μαστίχη ενός συστατικού, flex pu 40

FLEX PU-40
Ελαστομερής σφραγιστική και συγκολλητική μαστίχη

Πολυουρεθανική συγκολλητική μαστίχη, Flex pu 50s

FLEX PU-50 S
Πολυουρεθανική σφραγιστική και συγκολλητική μαστίχη

Πολυουρεθανική µαστίχη, FLEX PU 2K

FLEX PU-2K
Πολυουρεθανική σφραγιστική µαστίχη 2 συστατικών