Πολυουρεθανικά Αστάρια

Πολυουρεθανικό αστάρι, PRIMER PU 100

PRIMER-PU 100

PRIMER-PU 150

PRIMER S 165

Εποξειδικό υδατοδιαλυτό αστάρι, Epoxyprimer 500

EPOXYPRIMER 500