Πολυουρεθανικά Αστάρια

PRIMER-PU 140
Πολυουρεθανικό αστάρι 2 συστατικών, για υγρά υποστρώματα

PRIMER-PU 150
Αλειφατικό πολυουρεθανικό αστάρι

PRIMER S 165
Ενισχυτικό πρόσφυσης του ISOFLEX-PU 650

PRIMER-PU 100
Aστάρι του ISOFLEX-PU 500

EPOXYPRIMER 500
Εποξειδικό υδατοδιαλυτό αστάρι 2 συστατικών