Πολυουρεθανικά Αστάρια

Πολυουρεθανικό αστάρι, PRIMER PU 100

PRIMER-PU 100
Πολυουρεθανικό αστάρι

PRIMER-PU 150
Αλειφατικό πολυουρεθανικό αστάρι

PRIMER S 165
Ενισχυτικό πρόσφυσης του ISOFLEX-PU 650

Εποξειδικό υδατοδιαλυτό αστάρι, Epoxyprimer 500

EPOXYPRIMER 500
Εποξειδικό υδατοδιαλυτό αστάρι 2 συστατικών