Πολυουρεθανικά Δαπέδων

TOPCOAT-PU 720

VARNISH-PU 650 MF

Έγχρωµο αλειφατικό πολυουρεθανικό, DUROFLOOR-PU

DUROFLOOR-PU

Διαφανής πολυουρεθανική ρητίνη για εμποτισμό, ISOMAT BI-120 PU

ISOMAT BI-120 PU

πολυουρεθανικό βερνίκι, VARNISH PU 2K GLOSS

VARNISH-PU 2K Gloss

διάφανο, αλειφατικό, πολυουρεθανικό βερνίκι, VARNISH PU 2K-MAT

VARNISH-PU 2K Mat

Αλειφατικό πολυουρεθανικό βερνίκι, VARNISH PU 2KW

VARNISH-PU 2KW