Πολυουρεθανικές Κόλλες

Πολυουρεθανική κόλλα, ISOMAT-AK-PARQUET

ISOMAT AK-PARQUET
Πολυουρεθανική κόλλα για ξύλινα δάπεδα

SUPERBOND-PU
Πολυουρεθανική κόλλα για ισχυρές συγκολλήσεις